[[suggestion]]
Internasjonal familiedag
Internasjonal familiedag
En familie ler mot fotografen. Bildet er tatt i byen Clay Ashland i Liberia i 2011. Foto: UN Photo/Staton Winter

Den internasjonale familiedagen er en anledning til å lære mer om de sosiale, økonomiske og befolkningsmessige prosessene som påvirker familien. 

Dagen ble vedtatt gjennom en resolusjon fra FNs generalforsamling i 1993, og markeres 15. mai hvert år.

Familien danner utgangspunktet for alt sosialt liv og skal sørge for at alle familiemedlemmene har det godt. Stater må sørge for at familier har mulighet til å fylle denne rollen gjennom å gi tilgang til utdanning og helsetjenester, og sikre en sunn balanse mellom jobb og familieliv. Da vil også familien bidra til å skape en positiv utvikling for seg selv og det samfunnet de er en del av. 

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Tema: Kvinner og likestilling

Abonner på nyhetsbrev: