[[suggestion]]
Internasjonal fjelldag
Internasjonal fjelldag
Toppen av fjellet Kilimanajaro i Tanzania. Foto: UN Photo/Mark Garten

Den internasjonale fjelldagen ble markert for første gang i 2003. Hvert år har et eget tema som er knyttet til bærekraftig utvikling i fjellområder. Her kan du lese vedtaket om å opprette en internasjonal fjelldag: A/res/57/245

Nesten en milliard mennesker lever i fjellområder, og over halvparten av verdens befolkning er avhengige av fjell for vann, mat og ren energi. Imidlertid er fjell truet av klimaendringer, landødeleggelse, overutnytting og naturkatastrofer. Dette kan få ødeleggende konsekvenser - både for folk som bor i fjellene, og for resten av verden.

Lær mer

Abonner på nyhetsbrev: