[[suggestion]]
Internasjonal jazzdag (UNESCO)
Internasjonal jazzdag (UNESCO)
Sanger og komponist Angélique Kidjo øver til konsert på den internasjonale jazzdagen i FNs hovedkvarter i New York. UN Photo/JC McIlwaine

Musikk som fredsbygger 

Myndigheter, sivilsamfunn, undervisningsinstitusjoner og private oppfordres til å bruke musikk som bidrag for å skape inkluderende samfunn.  

I november 2011 vedtok FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) at 30.april skulle være Internasjonal jazzdag. Dagen ønsker å framheve jazz som kulturform, en kultur som kan brukes til å styrke fredsarbeid, samarbeid, enhet og dialog mellom mennesker. I tillegg ønsker UNESCO å framheve fordelene med bruk av jazz som et pedagogisk verktøy. Målet er å bygge et mer inkluderende samfunn.  

10 årsjubileum i 2021 

Hvert år markeres dagen stort av UNESCO og samarbeidspartnere overalt i verden. I 2021 markeres 10 års-dagen siden UNESCO vedtok den internasjonale jazzdagen, som har blitt verdens største årlige jazzfeiring.  

Årets markering skal fokusere på fredsbygging og vil inneholde flere ulike arrangementer og aktiviteter som fremhever kulturarv og tradisjoner. 

International Jazz Day in Central Africa

Hvorfor jazz? 

Jazz er en musikkstil som har sin opprinnelse i de sørlige delene av USA, men som har røtter i Afrika, og som fletter sammen afrikanske og europeiske musikktradisjoner. 

Opp gjennom det tjuende århundre fungerte jazzen som et universelt språk som spredte seg over kontinenter. Den ble påvirket av andre musikkarter og påvirket selv andre, slik at det kulturelle uttrykket utviklet seg hele tiden, uavhengig av rase, religion eller nasjonalitet. 

Jazz-sjangeren ble også en mulighet og motivasjon for mange kvinner til å nå utover de tradisjonelle kjønnsrollene i samfunnet, og jazz var en sentral del i kvinnenes frigjøringsbevegelse i USA.  Mange kvinner fikk også jobb i musikkindustrien gjennom jazzens utvikling, særlig som sangere. Før 20-tallet var nesten all populærmusikk utført av mannlige musikere. 

Lær mer

Lær mer om UNESCO på vår tema-side

Les om de ulike feiringene verden over 

Les mer på om jazz-dagen på UNESCO sine sider

Abonner på nyhetsbrev: