[[suggestion]]
Internasjonal Moder Jord-dag
Internasjonal Moder Jord-dag
De første blomstene om våren. UNphoto Mark Garten

I 2009 besluttet FNs generalforsamling at den 22. april hvert år skal markeres som Moder Jord-dagen. Moder Jord er en vanlig betegnelse på jordkloden i en rekke land og regioner. Dagen ble opprettet for å anerkjenne at jordkloden og dens økosystemer sørger for liv og næring til klodens beboere. 

Klima i endring

Alle jordens arter er avhengige av jordkloden og dens økosystemer for overlevelse. Hvis vi ikke tar vare på planeten vår, vil det heller ikke være mulig for oss å leve her. Vi er dermed nødt til å ta vare på kloden for for å sikre liv og helse. 

De seneste årene har verden stått over ulike klimautfordringer som skogbranner, varmerekorder, gresshoppe-invasjon og koronapandemien. Påminnelsen om å handle for og sammen med Moder Jord er derfor mer relevant enn noen gang. 

Klimaet er i endring fordi det slippes ut mer drivhusgass i atmosfæren enn det som er naturlig. Disse økte utslippene skyldes oss mennesker. Klimaendringer fører til at temperaturen på kloden stiger, havet stiger og blir surere, isen smelter og det blir mer ekstremvær. For mennesker vil dette føre til dårligere tilgang på vann og mat, mer helseproblemer, større økonomisk ulikhet, stadig flere konflikter og flyktninger, skader på naturen og tap av naturmangfold.

Når vi tømmer naturen for dens ressurser fører dette blant annet til tap av biologisk mangfold. Tap av biologisk mangfold kan ha store konsekvenser for vår helse. Det påvirker ernæring i den forstand at vi mister tilgangen på viktige matvarer, mister ressursene som kreves for tradisjonell medisin, og det kan gi oss flere smittsomme sykdommer. Det er derfor viktig at vi arbeider for å opprettholde det biologiske mangfoldet i verden. 

Du kan ikke komme gjennom en eneste dag uten å ha innvirkning på verden rundt deg. Det du gjør, gjør en forskjell, og du må bestemme hva slags forskjell du vil gjøre.

Jane Goodall, Antropolog og FNs budbringer for fred

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle målene er tett knyttet til klodens tilstand og derfor må man arbeide i harmoni med naturen for å oppnå disse målene. Moder Jord-dagen markeres for å fremme denne harmonien, for å oppnå et rettferdig, bærekraftig og velstående samfunn. 

Bærekraftsmål nummer 15 Livet på land handler om å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold. Dette bærekraftsmålet er derfor spesielt knyttet til Moder Jord-dagen. 

Hva er bærekraftig utvikling?

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Temaside om klimaendringer

Temaside om naturmangfold

Abonner på nyhetsbrev: