[[suggestion]]
Internasjonal sjøfartsdag
Internasjonal sjøfartsdag
Ferge i rute mellom Belvik og Vengsøy. Internasjonale konvensjoner regulerer sikkerhet og ferdsel på havet. 90 prosent av all internasjonal transport foregår til sjøs. Foto: Wikimedia Commons.

Sikkerhet på havet reguleres gjennom avtaler

Da passasjerbåten Titanic traff et isberg i Atlanterhavet 15. april 1912 og forliste, omkom rundt 1400 personer. Ulykken er en av de største og mest kjente maritime katastrofer i fredstid. Hendelsen fikk stor betydning for internasjonal sikkerhet på havet.

Den første internasjonale konferansen om sikkerhet for mennesker til sjøs ble holdt i London i januar 1914. Utfallet var Den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS). Dette var den første konvensjonen om sikkerhet på havet. Senere har viktige avtaler som Havrettskonvensjonen blitt vedtatt. 

Nesten all internasjonal transport foregår til sjøs

I dag foregår 90 prosent av all internasjonal transport til sjøs. Mandatet til Den internasjonale sjøfartsorganisasjonens (IMO) har gått fra kun å ta seg av saker om sikkerhet til også å omfatte juridiske forhold, teknisk samarbeid og miljøvern på havet, i tillegg til sikkerhet mot ran av skip (piratvirksomhet).

Sjøfart er en del av bærekraftsmålene

Miljøvern på havet har i de senere årene fått en større rolle i internasjonal sjøfartspolitikk. Dette reflekteres blant annet i FNs bærekraftsmål 14, som handler om liv under vann

Den internasjonale sjøfartsdagen blir vanligvis markert i løpet av den siste uken i september hvert år, men den nøyaktige datoen varierer.

Les mer

Abonner på nyhetsbrev: