[[suggestion]]
Internasjonal solidaritetsdag
Internasjonal solidaritetsdag
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Solidaritet har vært en sentral del av FNs arbeid helt fra starten av. I en verden preget av globalisering, med stadig voksende ulikheter, er det viktig at solidaritetsbegrepet står sterkt. De som har minst må få hjelp fra de som har mest. 

Den internasjonale solidaritetsdagen er en dag for å:

  • feire mangfold blant mennesker
  • minne regjeringer om å respektere sine forpliktelser til internasjonale avtaler
  • øke den offentlige bevisstheten om viktigheten av solidaritet
  • skape debatt om måter å fremme solidaritet på, slik at vi kan nå bærekraftsmålene
  • oppmuntre til nye tiltak for fattigdomsbekjempelse

 

Internasjonal solidaritetsdag

Historikk

22. desember 2005 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 60/209. Her ble solidaritet identifisert som en fundamental, universell verdi i det tjueførste århundre. Det ble samtidig bestemt at 20. desember skulle markere Den internasjonal solidaritetsdagen. 

Lær mer

FNs bærekraftsmål 

Tema: Fattigdom

Abonner på nyhetsbrev: