[[suggestion]]
Internasjonal toleransedag
Internasjonal toleransedag
Cape Town, Sør-Afrika 1982. Foto: UN Photo

I 1996 vedtok FNs generalforsamling at 16. november skulle være den internasjonale toleransedagen. FN ønsket med dette å fokusere på toleranse, menneskerettigheter og grunnleggende menneskelige friheter. Alle medlemsland oppfordres til å fremme toleranse, både til skoleelever og til befolkningen forøvrig. 

Opprettelsen av den internasjonal toleransedagen kom året etter FNs år for toleranse i 1995, vedtatt av FNs generalforsamling i 1993 etter initiativ fra FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO).

FN-kampanje mot intoleranse overfor migranter

I 2016 ble FN-kampanjen TOGETHER iverksatt av en voksende koalisjon av FNs medlemsland, aktører innen privat sektor og sivilsamfunn, og engasjerte individer.

Koalisjonen ønsket å endre den negative fremstillingen av migranter som spredte om seg, og heller bidra til å styrke de sosiale båndene mellom migrantene og lokalsamfunnet i mottakerlandene.

Kampanjen promoterer respekt, trygghet og verdighet for flyktninger og migranter, med et mål om å motvirke veksten av fremmedfrykt og diskriminering.   

Hvordan kan vi bekjempe intoleranse? 

  • Gjennom lovgivning: enhver stat har plikt til å følge menneskerettighetslovene, samt forby hatkriminalitet og diskriminering av minoriteter. 
  • Gjennom utdanning: intoleranse er ofte et resultat av uvitenhet og frykt for det ukjente. Barn må lære om toleranse og menneskerettigheter. 
  • Gjennom tilgang til informasjon: en fri presse og mangfold av meninger er viktig for å bekjempe de som sprer intoleranse i det offentlige rom.
  • Gjennom personlig refleksjon: alle har et ansvar for å ikke spre intoleranse.
  • Gjennom å finne lokale løsninger: selv om verden blir mer og mer global, finnes løsningene på lokalt nivå og hos enkeltindividet. Vi er alle en del av løsningen. 

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: