[[suggestion]]
Internasjonal ungdomsdag
Internasjonal ungdomsdag
"Dialogue and Mutual Understanding”, i FNs Generalforsamling ved FNs hovedkontor i New York. UN Photo/ Paulo Filgueiras

FN har markert den internasjonale ungdomsdagen siden 1999, som markerer ungdoms viktige deltagelse i samfunnet og setter søkelys på de ulike utfordringene og problemene som spesielt unge møter.

Det er mange utfordringer for ungdom i verden i dag. Politisk ustabilitet og konflikter hindrer utdanning og trygghet, et stramt arbeidsmarked gjør det vanskelig for unge å få arbeid, og verden over er det ofte få eller ingen muligheter for ungdom til å påvirke politiske, økonomiske og sosiale forhold i sitt nærmiljø.

Youth Engagement

Ungdoms deltagelse

FNs generalforsamling vedtok allerede i 1965 en erklæring for å fremme ungdoms deltagelse i fred og demokrati. I 1985 markerte FN det første internasjonale ungdomsåret. 

I desember 2015 ble en historisk resolusjon vedtatt i FNs sikkerhetsråd; resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet. 

Med denne resolusjonen satte man for første gang på den globale dagsorden behovet for å øke ungdoms deltakelse i fredsbygging. Resolusjonen utfordrer måten vi tenker på ungdom i konflikt, fra et problem til noen som kan skape positiv endring.

Bærekraftig utvikling 

Engasjement og deltagelse fra ungdom er helt nødvendig for å oppnå en bærekraftig utvikling.

FNs bærekraftsmål skal være oppnådd innen 2030. Det betyr at dagens unge i høyeste grad vil bli påvirket av hvordan verden prioriterer for å få dette til.  Unge må ha en ledende rolle i å sikre at verden oppnår målene, særlig gjennom bærekraftig forbruk og produksjon. 

I Norge har Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) gitt ut en rapporten «1,8 milliarder grunner. Ungdom, utvikling og bærekraft», som tar for seg hvordan ungdom kan inkluderes i større grad i beslutninger og utvikling av FNs bærekraftsmål 

Lær mer

FNs sikkerhetsråds resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet

Landsrådet for Norges barne- og undomsorganisasjoners arbeid med FN

Verdensdag for ungdomsferdigheter

Den internasjonale jentedagen

Abonner på nyhetsbrev: