[[suggestion]]
Menneskerettighetsdagen
Menneskerettighetsdagen
USAs representant i utkastkomiteen, Eleanor Roosevelt, holder opp et ferdig eksemplar av Verdenserklæringen for menneskerettigheter. Foto: UN Photo.

Menneskerettighetsdagen 2020

Den 10.desember hvert år markeres menneskerettighetsdagen. Det er en dag for å rette oppmerksomheten mot hva som er gjort i arbeidet for å sikre alle menneskers rettigheter, hvilke utfordringer som fremdeles gjenstår, samt for å påpeke viktigheten av menneskerettighetene i fremtiden. I år vil dagen ha et spesielt fokus på covid-19 pandemien, og viktigheten av å implementere menneskerettighetene i oppbyggingsarbeidet som vil følge av pandemien. 

Hva er menneskerettigheter?

Da FN ble opprettet ble menneskerettigheter en av hovedoppgavene til organisasjonen. Menneskerettigheter er spesifikke rettigheter som alle mennesker har, uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn, etnisitet eller nasjonalitet . De kan ikke selges, byttes bort, stjeles eller mistes, og er universelle og internasjonale. Verdenserklæringen for menneskerettigheter ble vedtatt av FNs medlemsland i 1948, og er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Erklæringen består av ni konvensjoner og 30 artikler som definerer de ulike rettighetene. 

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter

Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler, og gjelder for alle FNs medlemsland.

Prinsippene som er skrevet inn i Verdenserklæringen for menneskerettigheter er like relevante idag som de var i 1948. Vi må alle kjempe for våre egne rettigheter og andres. Vi kan alle jobbe for å styrke menneskerettighetene, og gjennom det bidrar vi til medmenneskelighet og menneskeverd.

Menneskerettigheter og bærekraftsmålene

Menneskerettighetene må sees i sammenheng med summen av alle målene. Det er umulig å oppnå bærekraftsmålene innen 2030, hvis ikke menneskerettighetene ligger til grunn. FN har til dels høstet kritikk for at de ikke menneskerettigheter er et eget bærekraftsmål, men prinsippet er at de skal gjennomsyre alle målene. 

Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling

Lær mer

Temaside om menneskerettigheter

 

Abonner på nyhetsbrev: