[[suggestion]]
Verdens AIDS-dag
Verdens AIDS-dag
Deltakere på et møte i forbindelse med Verdens AIDS-dag i 2016. Foto: UN Photo/Amanda Voisard

Tusenårsmålene skulle bekjempe spredningen av HIV/AIDS, og reversere trenden fra en økning til en reduksjon i antall nye tilfeller innen år 2015. Dette målet ble nådd.

Nå jobber FN for at alle som trenger det skal få tilgang til behandling, og for at epidemien skal stanses helt innen 2030. Dette er i tråd med bærekraftsmål 3, som jobber for å sikre alle god helse og livskvalitet. 

UNAIDS leder og koordinerer den globale innsatsen for å få bukt med epidemien innen 2030. FN-organisasjonen har kontorer i 70 land.  

Hva er HIV/AIDS? 

HIV, eller humant immunsviktvirus, er et virus som forårsaker AIDS. Viruset angriper immunssystemet slik at kroppen ikke har noe forsvar mot infeksjoner. Uten behandling vil de fleste HIV-smittede utvikle AIDS.

HIV smitter hovedsaklig gjennom blanding av kroppsvæsker som blod, sæd eller skjedesekret. Den absolutt vanligste måten å bli smittet på er å ha ubeskyttet sex med en som er HIV-positiv. Det er også risiko for å overføre smitte fra mor til barn ved fødsel og amming, men dette er lite vanlig dersom man mottar medisinsk behandling.

Vanlig sosial omgang, kyssing eller å drikke av samme kopp kan ikke føre til HIV-smitte.

Det finnes ingen medisin eller vaksine som kan kurere HIV, men mange hiv-positive lever lange liv med såkalt antivirale medisiner som styrker immunforsvaret.

Selv om antallet nye HIV-smittede i Afrika sør for Sahara går ned, er det fortsatt denne regionen som er hardest rammet. Den største økningen i antall nye smittede skjer i Øst-Europa og Midtøsten. 

Global HIV-statistikk

  • På verdensbasis lever 36.9 millioner mennesker med HIV.
  • 21.7 millioner mennesker hadde tilgang til antiretrovial behandling i 2017.
  • Det ble oppdaget 1.8 millioner nye HIV-tilfeller i 2017.
  • 940.000 mennesker døde av AIDS-relaterte sykdommer i 2017.
  • 77.3 millioner mennesker har blitt smittet av HIV siden starten på epidemien. 
  • 35.4 millioner mennesker har dødd som følge av AIDS-relaterte sykdommer siden starten på epidemien.(Kilde: UNAIDS)

Den største nedgangen i nye HIV-smittede har funnet sted blant barn. Fra 2001 til 2014 ble hele 58 prosent færre barn smittet.

Unravelling the red ribbon...

Lær mer

FNs bærekraftsmål 

Statistikk: Nye HIV-tilfeller 

UNAIDS

Abonner på nyhetsbrev: