[[suggestion]]
Verdens befolkningsdag
Verdens befolkningsdag
Tidligere generalsekretær Ban Ki-moon besøker et senter for barne- og mødrehelse i Shanghai, Kina. UN Photo/Mark Garten

FN vil med denne dagen markere viktigheten av å sette fokus på befolkningsproblemer. Hvert år øker jordas befolkning med 83 millioner, og forsetter vi dette tempoet vil vi være 11 milliarder mennesker i år 2100. FNs befolkningsfond (UNFPA) jobber for bedre familieplanlegging gjennom økt tilgang til prevensjonsmidler, styrkede nasjonale helsetjenester, promotering av bedre lovverk og innsamling av nødvendige data. UNFPA koordinerer også FNs arbeid knyttet til familieplanlegging.

Familieplanlegging er en menneskerett

I 2018 var det 50 år siden den internasjonale menneskerettighetskonferansen i Teheran, Iran, der det ble vedtatt at familieplanlegging skulle være en menneskerettighet.

Som følge av konferansen slo man fast at kvinner og jenter har rett til å unngå utmattelse, utarming og farer knyttet til mange og hyppige graviditeter. Både menn og kvinner har rett til å bestemme når og hvor ofte de ønsker å bli foreldre, og hvis de i det hele tatt ønsker å bli det.

Familieplanlegging er godt forankret i FNs bærekraftsmål nummer 3 «God Helse». Der står det blant annet at man innen 2030 skal sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, herunder familieplanlegging og tilhørende informasjon og opplæring, og sikre at reproduktiv helse innarbeides i nasjonale strategier og programmer.

11. juli 1987 markerte man "The Day of Five Billion, da verdens befolkning nådde fem milliarder mennesker. Verdens befolkningsdag stammer fra denne datoen, og ble etablert av FNs utviklingsprogram (UNDP) i 1989.

Lær mer

Tema: Befolkning, migrasjon og urbanisering 

FNs befolkningsfond

Verden befolkningstall

 FNs bærekraftsmål 

Abonner på nyhetsbrev: