[[suggestion]]
Verdens bok- og opphavsrettdag
Verdens bok- og opphavsrettdag
Dag Hammarskjoldbibliotket ved FNs hovedkvarter i New York. Foto:UN photo

Den 23.april 1616 døde tre store forfattere: Miguel de Cervantes, William Shakespeare og Inca Garcilaso de la Vega. 400 år senere, i 1995, vedtok UNESCO at Verdens bok- og opphavsrettdag skal markeres på denne symbolske datoen hvert år. I dag feirer over hundre land verdens bokdag.

Bokhovedstaden 2021 

I 2021 er Tbilisi i Georgia kåret til verdens bokhovedstad. Slagordet for årets kampanje er “Ok. Så din neste bok er...?”. Selve kampanjen skal sette fokus på bruken av moderne teknologi for å fremme lesing blant unge mennesker.  

Hvert år velger UNESCO sammen med forlag, bokhandlere og biblioteker verdens bokhovedstad for en ettårsperiode.  

Gjennom året vil det bli arrangert bokfestivaler, moderne digitale prosjekter og andre viktige bærekraftige aktiviteter for barn og unge. Hovedmålet til Tbilisi er å gjøre lesing mer populært og øke tilgjengeligheten av bøker for alle i samfunnet. 

Et vindu ut mot verden

På grunn av koronakrisen har skoler og sosiale arenaer over hele verden vært nødt til å stenge helt ned, og for mange har dette vært tøft. Bøker har derfor, nå mer enn noensinne, vært en arena der man kan flykte vekk fra virkeligheten, utvide horisonten og stimulere kreativiteten. 

Å lese kan også skape en følelse av felleskap, der lesere over hele verden kobles sammen og bidrar til å dempe ensomheten som isolasjon påfører. Gjennom å markere verdens bok- og opphavsrettdag kan vi åpne oss selv opp for andre til tross for avstanden.  

Fra 1. til 23. april deler UNESCO sitater, dikt og positive meldinger for å symbolisere kraften i bøker og oppmuntre andre til å lese så mye som mulig. Alle studenter, lærere og lesehester inviteres til å ta del i denne kampanjen ved legge ut positive meldinger om lesing på sosiale medier.  

Delta ved å bruke hashtaggene #StayAtHome og #WorldBookDay! 

Hvorfor markeres bokdagen?

Verdens bok- og opphavsrettdag feirer bokglede, leselyst og det positive ved lesing. Bøker er en link mellom fortid og fremtid, en bro mellom generasjoner og på tvers av kulturer. De er også en essensiell del av den sosiale og kulturelle utviklingen til menneskeheten. Dagen skal bidra til å fokusere på prosjekter som styrker leseevnen hos folk, og da spesielt for kvinner og barn.

God utdanning er en menneskerett - bærekraftsmål 4

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  

I bærekraftsmål 4: god utdanning, under delmål 4.6 står det følgende; “Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne”.  

Dermed er denne dagen også med på å belyse en viktig del av FNs arbeid for en mer bærekraftig verden. Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet, og inkluderende opplæring av god kvalitet for alle er en av de viktigste byggesteinene for velstand, helse og likeverd i alle samfunn.  

Lær mer

Les mer om bærekraftsmål nummer 4 - god utdanning

UNESCOs sider om Verdens bok og opphavsrettsdag

Leseferdighet som del av UNESCOs arbeid

Verdens bokhovedstad

UNESCOs sider om opphavrett

Abonner på nyhetsbrev: