[[suggestion]]
Verdens dag for flyktninger
Verdens dag for flyktninger
En teltleir for internt fordrevne som har søkt ly ved siden av UNMISS sine områder pga konflikten i Jonlei i Sør-Sudan. 2020.Foto: UNphoto/ Isaac Billy

FNs generalforsamling vedtok at 20. juni skal være verdens dag for flyktninger i 2001. (Resolusjon A/RES/55/76) I 2001 var det 50 år siden flyktningkonvensjonen - den viktigste internasjonale avtalen om flyktningers rettigheter - ble vedtatt.

70,8 millioner mennesker var på flukt ved inngangen av 2019. Det er det høyeste tallet siden andre verdenskrig. Av disse er 41,3 millioner på flukt i sitt eget land (internt fordrevne), mens 29,4 millioner har flyktet over en landegrense.

UNHCRs årlige rapport: Oppdaterte flyktningtall

I forbindelse med flyktningdagen publiserer FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) den årlige UNHCR Global Trends Report.

Rapporten inneholder statistikk og analyser om flyktninger, internt fordrevne, asylsøkere, statsløse og mennesker som har returnert til hjemlandene sine.

Les mer

Temaside om flyktninger

Flyktningkonvensjonen

Flyktninghjelpens årlige rapport: Flyktningregnskapet

De siste tallene fra UNHCR

Abonner på nyhetsbrev: