[[suggestion]]
Verdens dag for intellektuelt eierskap
Verdens dag for intellektuelt eierskap
Foto: Pixabay/Mohamed Hassan

Hver 26. april feirer vi verdensdagen for intellektuelt eierskap for å lære om hvilken rolle immaterielle rettigheter (IPR) har for å oppmuntre til innovasjon og kreativitet. Immaterielle rettigheter inkluderer industrielle (registrerbare) rettigheter (patent, varemerke og design) og åndsverk, opphavsrett, domener, forretningshemmeligheter med mer. 

IPR er rettigheter du har dersom har funnet opp noe nytt. Dette kan være både fysiske ting, som en stol som er ditt design, en teknisk løsning du har utviklet, eller en sang eller bok du har forfattet. Disse rettighetene beskytter deg som skaperen, og gjør at ingen andre kan tjene penger eller spre dette produktet uten din godkjenning. Det er også disse rettighetene som gir deg mulighet til å tjene penger på din skapende virksomhet.  

FN og intellektuelt eierskap

I FNs Menneskerettighetserklæring står det i artikkel 27, andre ledd: «Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt.»

Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen (WIPO) er en organisasjon innenfor FN-systemet som har ansvaret for intellektuelt eierskap. Deres oppdrag er å lede utviklingen av et balansert og effektivt internasjonalt IPR-system som muliggjør innovasjon og kreativitet til fordel for alle.

WIPO ble lansert 26. april 1970, og i 2000 bestemte medlemslandene at organisasjonens arbeid skal markeres hvert år på denne datoen. Dagen markeres for å øke forståelsen for hva intellektuelt eierskap og opphavsrett til åndsverk egentlig innebærer, og hvilke gevinster det har for samfunnet. 

What is WIPO? Video: World Intellectual Property Organization – WIPO (Youtube)

Årets tema 2021: IPR og SMB - Dine ideer ut på markedet

Temaet "IP & SMEs: Taking your ideas to market" feirer oppfinnsomheten og kreativiteten som ligger bak alle små og mellomstore bedrifter, deres mot til å satse, og deres bidrag til å forbedre vår hverdag.

Alle bedrifter starter med en idé. Kreative hjerner over hele verden - arkitekter, kunstnere, håndverkere, designere, ingeniører, gründere, forskere, forskere og mange andre - kommer med nye ideer hver dag. Fra kunst til kunstig intelligens, mote til oppdrett, fornybar energi til detaljhandel, TV til turisme og virtual reality til videospill, for å nevne noen. 

Noen av disse ideene ender opp som produkter og tjenester vi ønsker å kjøpe. Veien fra ide til produkt kan være en vanskelig prosess. Fokus på, og oppmerksomhet rundt intellektuelt eierskap kan lette noe av arbeidet mot kommersialisering. 

Les mer:

Abonner på nyhetsbrev: