[[suggestion]]
Verdens dag for sosial rettferdighet
Verdens dag for sosial rettferdighet
Kvinne startet egen butikk i Kambodsja for pengene hun tjente som migrant i Sør-Korea. Foto: ILO

Hver femte arbeider lever fremdeles i moderat eller ekstrem fattigdom. Geografiske ulikheter hindrer tilgang til anstendig arbeid. Mange arbeidstakere har lønn som står stille. Kjønnsdiskriminering er fortsatt fremtredende for mange. Verdensdagen for sosial rettferdighet setter fokus på arbeidet for at slike sosiale ulikheter ikke skal dominere i samfunnet vårt.

Sosial rettferdighet, likhet og likestilling er grunnleggende verdier i alle samfunn, og ligger i bunn av FNs mål om menneskelig utvikling.

FNs og ILOs erklæring om sosial rettferdighet

FNs generalforsamling erklærte i 2007 at 20.februar skulle markere verdensdagen for sosial rettferdighet. Resolusjonen bak denne FN-dagen fremhever betydningen av at «sosial utvikling og sosial rettferdighet er uunnværlige for å oppnå og opprettholde fred og sikkerhet i og blant nasjoner, og at sosial utvikling og sosial rettferdighet i sin tur ikke kan oppnås i fravær av fred og sikkerhet eller i mangel av respekt for alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter» (Resolusjon: A/RES/62/10)

10.juni 2008 ble ILO-erklæringen om sosial rettferdighet for en rettferdig globalisering vedtatt enstemmig i den internasjonale arbeidsorganisasjonen. Denne erklæringen gjenspeiler en bred enighet om behov for en sterk sosial dimensjon i globaliserings-arbeidet for å oppnå bedre og rettferdige resultater for alle

 Å garantere rettferdige resultater for alle gjennom arbeid, sosial beskyttelse, sosial dialog og grunnleggende prinsipper og rettigheter på jobben er viktig. Denne erklæringen er en av kjernedokumentene innenfor arbeidet for sosial rettferdighet.

Bærekraftsmålene: Jobb til alle - rettferdig fordeling av ressurser

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

For å løse disse utfordringene må alle ha jobber. For at alle skal ha jobber må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Det betyr at vi må inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for fast og trygt arbeidsliv, legge til rette å få flere kvinner i arbeid og redusere uformelt og svart arbeid.

I tillegg må det i større grad være en rettferdig fordeling av et lands ressurser. De fattigste og de marginalisert gruppene må gis muligheter og tjenester slik at de kan skape seg bedre levekår. Viktige tiltak er lik tilgang til skole, helsehjelp og gode skattesystemer.

Ressurser

FNs bærekraftsmål nummer 8

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen 

Resolusjon A/RES/62/10

ILOs erklæring om sosial rettferdighet for en rettferdig globalisering

Abonner på nyhetsbrev: