[[suggestion]]
Verdens dag for trekkfugler
Verdens dag for trekkfugler
Trekkfugler. Foto: UNphoto

FNs miljøprogram jobber for våre felles sårbare økosystemer og for bevaring av naturen, og også for et sterkt internasjonalt samarbeid for å verne og bevare planeten vår.

Trekkfugler er essensielle for mange økosystemer og bidrar med pollinering og biomangfold. World Migratory Bird Day (WMBD) er en global kampanje for å øke kunnskapen om behovet for verning av trekkfugler og deres leveområder.

Kampanjen er fordelt på to dager i året. Den andre lørdagen i mai og den andre lørdagen i oktober blir det satt igang ulike arrangement over hele verden for å øke oppmerksomheten rundt trekkfugler og deres bidrag i global sammenheng.

Verdens dag for trekkfugler

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 15: Livet på land

FNs miljøprogram

Abonner på nyhetsbrev: