[[suggestion]]
Verdens dag til minne om ofre for trafikkulykker
Verdens dag til minne om ofre for trafikkulykker
Illustrasjonsfoto: Wikipedia / CC BY-SA 3.0.

Dagen er opprettet for å minnes alle ofre for trafikkulykker, og for å sette fokus på trafikksikkerhet nasjonalt og globalt.  

Hvert år dør rundt 1,25 millioner mennesker i trafikken. Nesten halvparten av de som blir drept i trafikken er enten fotgjengere, sykelister eller motorsykkellister. .

Trafikkulykker er uforutsette, voldsomme, og traumatiske for ofrene og deres pårørende, og har ofte svært langvarige skader og ettervirkninger. De har også store økonomiske konsekvenser, som tap av inntekt som følge av død eller nedsatt funksjonsevne.

FNs rolle

FNs bærekraftsmål nummer 3, har et delmål som går direkte på å "halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker" innen 2020.

Verdens helseorganisasjon (WHO) leder an kampanjen "Et tiår for trafikksikkerhet, 2011-2020". 

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: