[[suggestion]]
Verdens diabetesdag (WHO)
Verdens diabetesdag (WHO)
En av de daglige rutinene til personer med diabetes er å måle blodsukkeret. Foto: PhotoMIX-Company

Verdens diabetesdag ønsker å rette oppmerksomhet mot sykdommen, og bidra til global forebygging og bevisstgjøring.

Hva er diabetes?

Diabetes er en kronisk sykdom som skyldes mangel på insulin, et hormon som gjør at kroppen kan omdanne sukker til energi. Sykdommen kan føre til blindhet, nyresvikt, hjerteinfarkt, slag og amputasjoner.

Det er to ulike typer diabetes. Den mest vanlige formen er diabetes, type 2. Den forekommer oftest hos voksne og er en livsstilssykdom. Kroppen har da etterhvert blitt resistent eller slutter å produserer nok insulin. De siste tretti årene har økningen av diabetes 2 vært dramatisk over hele verden.

Diabetes type 1, er en kronisk autoimmun sykdom hvor bukspyttkjertelen da ikke produserer nok insulin på egen hånd. Denne diabetestypen kan ikke forebygges eller unngås.

Verdens Helseorganisasjon sitt program mot diabetes handler om å  forhindre diabetes 2 og å minimerer følgene og maksimere livskvaliteten for alle som lever med diabetes. 

Diabetes 2 kan i stor grad forebygges med et sunt kosthold, fysisk aktivitet og avholdenhet fra tobakk.

Verdens helseorganisasjon (WHO) er svært bekymret for økningen av diabetestilfeller på verdensbasis, og frykter at mange flere vil komme til å utvikle sykdommen i årene som kommer. 

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål nummer 3 handler om god helse. Målet vil blant annet redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling. 

Fakta om diabetes 

  • 463 millioner mennesker lever i dag (2020) med diabetes,og tallet øker. I 1980 var tallet 108 millioner. (kilde: IDF Diabetes Atlas )
  • I Norge er det rundt 230.000 diabetikere. 
  • WHO anslår at 1.6 millioner mennesker dør av sykdommen årlig.
  • På verdensbasis er én av tre voksne overvektige. Én av ti er sykelig overvektige.
Verdens diabetesdag

Historikk

Verdens diabetesdag ble stiftet av International Diabetes Federation (IDF) og WHO i 1991. Den ble offisiell FN-dag i 2006, etter at FN-resolusjon om diabetes ble vedtatt.

14. november er fødselsdagen til den canadiske legen Frederick Banting, som sammen Charles Best var sentral i oppdagelsen av insulinet i 1922.

Lær mer

FNs bærekraftsmål 

Verdens helseorganisasjon om diabetes 

International Diabetes Federation 

Verdens helseorganisasjon

Abonner på nyhetsbrev: