[[suggestion]]
Verdens helsedag
Verdens helsedag
Verdens helseorganisasjon (WHO): Dr. Ahmed El Ganainy undersøker øynene til en liten jente under et humanitært oppdrag i Somalia i 2014. Foto: UN Photo/David Mutua

Verdens helsedag blir markerer hvert år, og setter søkelyset på et viktige tema som angår alles helse. Datoen er valgt fordi det var datoen for opprettelsen av Verdens helseorganisasjon (WHO) i 1948, og i år er det 73 år siden organisasjonen ble stiftet. WHO har sitt hovedkontor i Genève i Sveits. Nøkkelansvaret til organisasjonen er å lede og koordinere internasjonal helse innen FN-systemet.

Et rettferdig, godt helsetilbud

Temaet for helsedagen 2021 er "Building a fairer, healthier world". Koronapandemien har vist tydelig hvor urettferdig verden er når det gjelder det å ha gode helsetilbud. Det er enorme forskjeller på tilgangen på gode helsetjenester og forutsetningene for å leve et liv med god helse, kun basert ut fra hvor en er født, vokser opp, lever og eldes. 

Over hele verden sliter mange med å få endene til å møtes på grunn av lav inntekt, de har dårlige boforhold og svekkede muligheter for utdannelse. De har færre jobbmuligheter, og mindre likestilling. Mange har heller ikke ingen tilgang på trygge omgivelser, rent vann, ren luft, mat og helsetjenester. Dette fører til unødvendig lidelse, sykdommer som kunne vært forhindret, og for tidlig død. 

Men dette er det mulig å gjøre noe med. Årets kampanje vender seg til ledere for at de skal sikre et alle har boforhold og arbeidsforhold som tilrettelegger for god helse. Samtidig oppfordres statsledere å overvåke ulikhetene, og sikre at alle mennesker har tilgang til helsetjenester av høy kvalitet, hvor enn og når de behøver det. For å oppnå dette må vi:

  • Jobbe sammen: Myndigheter må arbeide hånd i hånd med lokalsamfunn og enkeltpersoner for å løse de grunnleggende årsakene til ulikheter og implementere løsninger, både innenfor og utenfor helsesektoren. 
  • Samle gode data: Statistikk brutt ned og inndelt etter kjønn, alder, inntekt, utdanning, migrasjonsstatus, funksjonshemning, geografisk beliggenhet og andre kjennetegn som er relevante for den nasjonale konteksten er viktige for å vurdere ulikheter på tvers av befolkningsundergrupper og finne passende tiltak. 
  • Bekjempe ulikheter: Vedta politikk som fører til endring i de grunnleggende årsakene til ulikhet og øke investeringer i helsesektoren. 
  • Samarbeide på tvers av grenser. Gjennom internasjonalt samarbeid kan vi sikre tilgangen på gode helsetjenester over hele verden. Nasjoner på hjelpe hverandre med utstyr, kunnskap og økonomiske midler for å sikre at selv menneskene i de mest utsatte områdene får et godt helsetilbud. 

FNs bærekraftsmål jobber for god helse 

FNs bærekraftsmål nummer 3 jobber for å sikre god helse og fremme livskvaliteten for alle. For at dette målet skal nås, kreves det en massiv innsats de neste årene. Under bærekraftsmål 3 finner man delmål 3.8 som tar for seg årets tema.

3.8) Oppnå allmenn dekning av helsetjenester, inkludert ordninger som beskytter mot økonomiske konsekvenser, og allmenn tilgang til grunnleggende og gode helsetjenester og trygge, virksomme og nødvendige medisiner og vaksiner av god kvalitet og til en overkommelig pris.

Lær mer

Oversikt over FNs bærekraftsmål

Verdens helseorganisasjon

Abonner på nyhetsbrev: