[[suggestion]]
Verdens kreftdag
Verdens kreftdag
Foto: Kreftforeningen / Ole Martin Wold

Verdens kreftdag markeres 4. februar hvert år. Den internasjonale kreftunionen startet markeringen for å styrke den globale kampen mot kreft. Forebygging, tidlig behandling og livskvalitet for kreftpasienter er viktige temaer i denne kampen. Flere organisasjoner, som Kreftforeningen i Norge, markerer også dagen hvert år. 

Det finnes om lag 200 forskjellige kreftformer. Disse har flere fellestrekk, men kan ha svært ulike sykdomsforløp. Sykdommen kan ramme alle, men risikoen øker med alderen (Kilde: Kreftforeningen). 

Temaet for Verdens kreftdag 2019-2021 er I Am And I Will. Kampanjen viser at vi alle har mulighet til å delta i kampen mot kreft. Bruk emneknaggene #WorldCancerDay og #IAmAndIWill for å delta i debatten.  

God helse 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål 3 er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Delmål 3.4 er å redusere antall tidlige dødsfall som følge av ikke-smittsomme sykdommer, som kreft, med en tredjedel. Omkring 40% av alle krefttilfeller kan unngås gjennom forebygging, og mange tilfeller kan behandles dersom de oppdages tidlig. Kreft rammer mennesker i alle land, men det er flest fattige mennesker som dør av sykdommen på grunn av manglende tilgang på behandling. Rundt 70 % av de som mister livet til kreft er mennesker fra lavinntektsland og mellominntektsland. 

I 2020 ble World Cancer Report lansert i forbindelse med 20 års-markeringen for kreftdagen. I rapporten kom det frem at millioner av premature babyer vil dø av kreft om vi ikke handler mer. Det vil si at man ikke vil nå delmål 3.2 om å redusere premature dødelighet forårsaket av ikke smittsomme sykdommer. 

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 3: God helse og livskvalitet 

Verdens helseorganisasjons arbeid med kreft 

Den internasjonale kreftunionen (UICC)

Abonner på nyhetsbrev: