[[suggestion]]
Verdens malariadag
Verdens malariadag
Studenter i den indiske delstaten Odisha lærer å sette opp myggnetting. Foto: WHO/A. Loke

Verdens malariadag har blitt markert siden 2007. Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som står bak markeringen.  

Fakta om malaria

Malaria er en alvorlig sykdom som forårsakes av parasitter som blir overført til mennesker gjennom myggstikk. Siden år 2000 har forebygging spilt en viktig rolle i å redusere antall syke og døde, hovedsakelig gjennom utdeling av myggnetting i utsatte områder. 

  • Nesten halvparten av jordens befolkning bor i områder hvor det er fare for å bli smittet av malaria.
  • I 2016 ble 216 millioner mennesker smittet av malaria i 91 land.    445 000 døde av sykdommen.
  • 88 prosent av smittetilfellene fant sted i Afrika sør for Sahara. 90 prosent av dødsfallene fant sted i dette området. 
  • En storstilt vaksinasjonsprogram skal testes ut i perioden 2018 til 2020. Kliniske tester har vist at vaksinen kan redusere antall smittetilfeller med 40 prosent.  

Bærekraftsmålene jobber for å stanse malaria

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål nummer 3 handler om god helse, som er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. En rekke sykdommer, blant annet malaria, må utryddes for å nå dette målet. 

3.3) Innen 2030 stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer samt bekjempe hepatitt, vannbårne og andre smittsomme sykdommer.

Lær mer

Verdens helseorganisasjon 

FNs bærekraftsmål

 

Abonner på nyhetsbrev: