[[suggestion]]
Verdens malariadag
Verdens malariadag
Studenter i den indiske delstaten Odisha lærer å sette opp myggnetting. Foto: WHO/A. Loke

Verdens malariadag har blitt markert siden 2007. Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som står bak markeringen.  

Markeringen for verdens malariadag 2021

I 2021 vil WHO og partnere markere verdens malariadag ved å feire prestasjonene til land som nærmer seg - og oppnår - malariaeliminering. De er en inspirasjon for alle nasjoner som jobber for å utrydde denne dødelige sykdommen.  

I forkant av verdens malariadag vil statsledere, helsearbeidere i frontlinjene og globale partnere møtes i et digitalt forum for å dele erfaringer og refleksjoner om arbeidet malariaeliminering. Arrangementet heter “Reaching Zero”.  

Hva er malaria? 

Malaria er en alvorlig sykdom som forårsakes av plasmodium-parasitten. Den blir overført til mennesker gjennom myggstikk.  

Noen befolkningsgrupper er mer utsatt for å få malaria og utvikle alvorlige sykdommer enn det andre er. Spedbarn, barn under fem år, gravide, HIV/AIDS-syke, ikke-immune migranter, mobile befolkninger og reisende er spesielt utsatt. 

WHO anbefaler at alle mennesker med risiko for malaria bruker beskyttelse mot myggen. De to mest effektive formene å beskytte seg på er ved bruk av myggnett og ved å spraye innsektsmiddel innendørs. Forebygging har spilt en veldig viktig rolle i kampen om å redusere antall syke og døde. 

Tall fra WHO sin malariarapport 2019: 

  • Omtrent halvparten av verdensbefolkning er i fare for å bli smittet av malaria
  • 229 millioner tilfeller av malaria globalt 
  • Anslått antall malariadødsfall var 409 000 
  • 67 % av dødsfallene (274 000) var barn under fem år 
  • 94 % av alle malariatilfeller og dødsfall var i Afrika 
  • Halvparten av alle malariadødsfall i verden var i seks land; Nigeria, Den demokratiske republikken Kongo, Tanzania, Burkina Faso, Mosambik og Niger. 

FNs bærekraftsmål - god helse globalt er viktig

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål nummer 3 handler om god helse, som er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. En rekke sykdommer, blant annet malaria, må utryddes for å nå dette målet.  

I undermål 3.3 står det følgende; “Innen 2030 stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer samt bekjempe hepatitt, vannbårne og andre smittsomme sykdommer.”  

Hva gjør WHO? 

I 2015 vedtok WHO den globale tekniske malariastrategien 2016-2030. Strategien er et teknisk rammeverk som skal støtte regionale programmer i kampen mot malaria.

 Innen 2030 ønsker WHO å:

  • redusere tilfeller og dødsfall forårsaket av malaria med minst 90 prosent
  • eliminere malaria i minst 35 land
  • forhindre en oppblomstring av malaria i land som har blitt frie for sykdommen. 

WHOs globale malariaprogram (GMP) er ansvarlig for å koordinere WHOs globale innsats for å kontrollere og eliminere malaria. De arbeider for å nå målene i den globale tekniske malariastrategien 2016–2030.  

Lær mer

Les mer om malaria på WHO sine sider

Lær mer om bærekraftsmål 3

Les mer om WHOs globale malariaprogram (GMP)

Abonner på nyhetsbrev: