[[suggestion]]
Verdens miljødag
Verdens miljødag
Mange arter er truet, som denne polarreven Foto : Stephanie Foote

Verdens miljødag 2020 - Time for Nature

Tema for årets miljødag er kampanjen "Time for Nature" med fokus på naturmangfold. Sosiale medier vil bruke #ForNature

Mennesker er avhengig av et bærekraftig naturmangfold for å kunne overleve på jorden. Livsviktig luft, vann og mat kommer som et resultat av naturmangfoldet i jordens biosfære.

Hver gang en art dør ut som følge av menneskelig aktivitet gambler vi med økosystemene våre. Ingen vet med sikkerhet hvor mange arter verden tåler at blir utryddet, eller hvor mye av naturmangfoldet som kan bli forstyrret, før økosystem kollapser. Dersom en art dør ut er det ingenting som kan bli gjort for å bringe den tilbake. Og dersom et økosystem kollapser kan det være umulig å få det til å fungere igjen.

Bærekraftige og robuste økosystemer med et rikt naturmangfold bidrar med gratis «økosystemtjenester», som for eksempel hvordan trær og planter produserer luft, eller når bier og insekter pollinerer planter. Dersom vi mister naturmangfoldet vil dette hindre økosystemtjenestene som ofte blir tatt for gitt.  I de fleste tilfeller ville det vært umulig for mennesker å bygge systemer som tilbyr de samme tjenestene.

Et bærekraftig naturmangfold er selve livsgrunnlaget for mennesker på jorden.

Fra FNs naturpanel kom det en rapport i 2019 som gir oss status på vårt globale mangfold 

Her er utvalgte funn:

  • gjennom landbruk, skogbruk og gruvedrift på land, og overfiske i havet har rundt 50 prosent av jordens naturlige økosystemer blitt ødelagt i løpet av de siste 50 årene.
  • 75 prosent av alle landområder har enten blitt lagt om til åkre, dekket av betong, druknet i demninger eller påvirket på andre måter.
  • over 30 prosent av fiskeressursene i havet blir fisket over bærekraftig nivå.
  • plastforurensning har blitt tidoblet siden 1980.

Verdens miljødag har blitt markert siden 1972

Verdens miljødag blir markert 5. juni hvert år. Dagen ble etablert i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål, og behovet for en slik dag har ikke blitt mindre siden da. 

Det er FNs miljøprogram (UN Environment) som har ansvaret for FNs markering av dagen, og dette gjør de i samarbeid med en ny storby eller land hvert år. Temaet som blir belyst henger også sammen med miljøproblemer og utfordringer som byen eller landet har. Samtidig blir alle land, byer og lokalsamfunn oppfordret til å markere dagen der de er. 

I 2020 er det Colombia som vertsland for hovedmarkeringen av Verdens miljødag

Hvordan naturen kan redde oss fra pandemier

I Norge er det mange lokale markeringen på miljødagen.

Les også 

Temaside om naturmangfold

Temaside om klimaendringer

FNs miljøprogram

Abonner på nyhetsbrev: