[[suggestion]]
Verdens miljødag
Verdens miljødag
Mange arter er truet, som denne polarreven Foto : Stephanie Foote

Verdens miljødag 2021 - Reimagine. Recreate. Restore.

Tema for årets miljødag er kampanjen "Restore our Earth" med fokus på restaurering og å bygge opp igjen, plante trær, bygge grønne byer, rydde elver og hav og endre matforbruk. Bli med på #GenerationRestoration

Mennesker er avhengig av et bærekraftig naturmangfold for å kunne overleve på jorden. Livsviktig luft, vann og mat kommer som et resultat av naturmangfoldet i jordens biosfære.

Et bærekraftig naturmangfold er selve livsgrunnlaget for mennesker på jorden.

Fra FNs naturpanel kom det en rapport i 2019 som gir oss status på vårt globale mangfold 

Her er utvalgte funn:

  • gjennom landbruk, skogbruk og gruvedrift på land, og overfiske i havet har rundt 50 prosent av jordens naturlige økosystemer blitt ødelagt i løpet av de siste 50 årene.
  • 75 prosent av alle landområder har enten blitt lagt om til åkrer, dekket av betong, druknet i demninger eller påvirket på andre måter.
  • over 30 prosent av fiskeressursene i havet blir fisket over bærekraftig nivå.
  • plastforurensning har blitt tidoblet siden 1980.

Verdens miljødag har blitt markert siden 1972

Verdens miljødag blir markert 5. juni hvert år. Dagen ble etablert i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål, og behovet for en slik dag har ikke blitt mindre siden da. 

Det er FNs miljøprogram (UN Environment) som har ansvaret for FNs markering av dagen, og dette gjør de i samarbeid med en ny storby eller land hvert år. Temaet som blir belyst henger også sammen med miljøproblemer og utfordringer som byen eller landet har. Samtidig blir alle land, byer og lokalsamfunn oppfordret til å markere dagen der de er. 

I 2021 er det Pakistan som vertsland for hovedmarkeringen av Verdens miljødag

Verdens miljødag 2021 Aidan Gallagher

I Norge er det mange lokale markeringen på miljødagen.

Les også 

Temaside om naturmangfold

Temaside om klimaendringer

FNs miljøprogram

Abonner på nyhetsbrev: