[[suggestion]]
Verdens radiodag
Verdens radiodag
Illustrasjonsfoto: UN Photo / Isaac Billy / Sør-Sudan

Radioen er det mediet som kjappest når det største publikumet globalt. 94 prosent av alle voksne hører på radio hver uke. I en krisesituasjon eller ved naturkatastrofer er radioen det mediet som når ut med informasjon. Derfor kan radio også redde liv. Radiodagen ble opprett som internasjonal dag av UNESCO i 2011 og formelt godkjent av FNs generalforsamling i 2013. 

Radio er et viktig verktøy

FN markerer en egen radiodag for å bevisstgjøre folk om hvor viktig radioen er som kommunikasjonsverktøy. I mange utviklingsland har man ikke like god tilgang til Internett, og da er radioen en god måte å spre viktig informasjon på. Radio kan også være et godt verktøy for ytringsfrihet og demokrati ved å gi rom for ulike meninger. FN ønsker også å oppmuntre og styrke et internasjonalt samarbeid mellom kringkastere.

António Guterres (UN Secretary-General) on World Radio Day 2020

FNs bærekraftsmål 9 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmål 9 legger vekt på å bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon. Verdens radiodag er med på å øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi, to punkter som er med å danne grunnmuren for fremtidig innovasjon og industrialisering.

Radio er også en kilde til innovasjon, som var banebrytende på interaksjon med publikum og brukergenerert innhold tiår før det ble mainstream.

UNESCO jobber for mangfold i radiobransjen 

For UNESCO er det viktig med mangfold i radiobransjen. Dette betyr at de promoterer en blanding av private og offentlig radiobedrifter, og et mangfold i forskjellige typer programmer. Det er også viktig med mangfold i hvem som lager radio slik at alle i samfunnet blir representert, og at man kan nå ut til flere målgrupper. 

Flere ressurser

UNESCO: World Radio Day

FNs bærekraftsmål 9

Abonner på nyhetsbrev: