[[suggestion]]
Verdens statistikkdag
Verdens statistikkdag
Illustrasjon: Eksempel på infografikk basert på data fra Globalis.no.

Gjesp! tenker kanskje noen når de hører om en internasjonal dag som feirer statistikk. Men statistikk er et viktig verktøy for å måle både fremgang og tilbakegang på ulike områder verden over.

Statistikk danner grunnlaget for ulike analyser som skal hjelpe beslutningstakere til å finne fram til politiske løsninger. I tillegg til å måle hvordan politikken fungerer i praksis, bidrar statistikk til å kartlegge hvilke områder det er nødvendig å satse på.

Første markering

I 2010 ble verdens statistikkdag markert for aller første gang. Dagen markeres hvert 5. år og skal markeres igjen i 2015. I tillegg til å anerkjenne den jobben som gjøres, er det et mål om at markeringen skal styrke publikums bevissthet om og tillit til offisiell statistikk.

Takket være innsamlede tall og estimeringer vet vi hvor mange mennesker det lever på jorden, hvor mange barn som dør av underernæring og hvor mange jenter som begynner på skolen hvert år. Fremgang for måles ved hjelp av ulike indikatorer, det vil si ulike statistikker, som brukes til å si noe mer enn akkurat det som måles direkte.

Nå når så går også diskusjonene om måling og telling - hvordan kan vi samle inn tall, informasjon og kunnskap slik at vi vet at samfunnsutviklingen er på rett vei?

Globalis

FN-sambandet har samlet FN-statistikk på nettsiden Globalis.no.

Ofte får vi spørsmål om hvorfor forskjellige land ikke figurerer på diagrammene. Flere forhold gjøre det vanskelig å få tilgang til informasjon fra mange land, spesielt utviklingsland. Mange land har få ressurser og mangler mulighet til å samle inn og prioritere arbeidet med offentlig statistikk. 

Det kan være fordi temaet ikke er aktuelt for landene. Selv om det også lever mennesker i i Norge, er det ingen som lever for under 2 dollar eller enda verre 1,25 dollar om dagen. Derfor er ikke Norge en del av den statistikken.

Abonner på nyhetsbrev: