[[suggestion]]
Verdens toalettdag
Verdens toalettdag
Skolejenter i Abidjan, Elfenbenskysten, har fått en tryggere skolehverdag med nye toalettfasiliteter. Foto: UN Photo / Patricia Esteve

4,2 milliarder mennesker har ikke tilgang til tilfredsstillende trygge sanitære forhold, d.v.s ikke gode nok toalett eller latriner.

Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitære systemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet og sikkerhet,  i tillegg til at det hindrer sosial og økonomisk utvikling.

  • 673 millioner mennesker har ikke tilgang til toalett i det hele tatt, og må gå på do ute.
  • Over 297 000 barn under fem år dør hvert år av diaré og andre sykdommer som enkelt kan forebygges gjennom bedre sanitære forhold og hygiene. 
  • Investeringer i sanitære forhold i utviklingsland øker landenes bruttonasjonalprodukt. 
  • Mange jenter må slutte på skolen når de får menstruasjon. Når skoler installerer toaletter, øker jenters deltakelse med 11 prosent.
  • Tilgang til toalett i sitt eget hjem minsker faren for seksuelle overgrep.
  • De allerede svakeste gruppene er de som har dårligst tilgang til sanitære forhold. Minoritetsgrupper, eldre og syke er utsatte

Kilde: World Toilet Day

World Toilet Day 2018: When Nature Calls

FNs bærekraftsmål skal sikre rent vann og gode sanitærforhold

Bærekraftsmålene ønsker å sikre alle mennesker tilgang til gode sanitær-, hygiene- og toalettforhold innen 2030. Det skal særlig legges vekt på behovene til jenter og kvinner, som ofte opplever ekstra utfordringer knyttet til toalettbesøk. Mange blir ofre for voldtekt og mishandling fordi de må gå på toalettet utendørs. 

Historikk

Verdens toalettdag er en av de nyeste FN-dagene. Den har blitt markert av sivilsamfunnsorganisasjoner i en årrekke, men i 2013 vedtok FNs generalforsamling resolusjon 67/291, som oppfordrer alle medlemslandene til å satse på utbygging av gode sanitærforhold for sine innbyggere. Verdens toalettdag har siden den gang blitt markert som en offisiell FN-dag. Det har de siste årene vært en positiv utvikling, og flere mennesker har fått tilgang på gode sanitære forhold. Allikevel er dette en fortsatt en utfordring idag, og byr på store problemer. 

Statistikk: Tilgang til sanitæranlegg 

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 6: Rent vann og trygge sanitærforhold 

World Toilet Day fra UN Water

Abonner på nyhetsbrev: