[[suggestion]]
Verdens TV-dag
Verdens TV-dag
FN har sin egen TV-stasjon. Her blir Stevie Wonder intervjuet. Foto: UN Photo/Pablo Filguerias

TV spiller en stor rolle i dagens samfunn, og hva som vises på TV kan ha stor påvirkning på hva slags politikk som føres.  TV er en viktig informasjonskanal, og kan dermed påvirke og forme den offentlige debatten. Dette kan igjen påvirke politiske prosesser og avgjørelser.

TV spiller også en viktig rolle i å bevisstgjøre mennesker om krig og konflikt og sosiale og økonomiske forskjeller. Det kan brukes som et verktøy som oppfordrer til handling knyttet til disse temaene. 

Historikk

21. og 22. november 1996 holdt FN sitt første internasjonale TV-forum. Her møttes representanter fra media for å diskutere TVens rolle i en verden i endring. Gjennom resolusjon 51/205 ble det derfor vedtatt at 21. november skulle være Verdens TV-dag. 

Lær mer

UN Web TV

UN Video 

 

Abonner på nyhetsbrev: