[[suggestion]]
Verdens vitenskapsdag for fred og utvikling (UNESCO)
Verdens vitenskapsdag for fred og utvikling (UNESCO)
Klasseromseksperiment i Etiopia Foto: UN photo/Eskinder Debebe

Hvorfor en egen vitenskapsdag for fred og utvikling?

Forskning og forskere har et viktig oppdrag i skape bærekraftige samfunn. For å oppnå dette må forskere kommunisere med vanlige folk slik at alle har kunnskap om hva som foregår innen forskning. Slik kan flere bidra til å påvirke hva som skal forskes på. På den måten kan alle bidra til at vi skaper et bedre samfunn.

Dagen gir mulighet til å sette et ekstra søkelys på forskning og vitenskap sin rolle for fred og utvikling, fra styresmakter til media til skoler. Her har skolen en viktig funksjon. 

Fire gode grunner for å markere vitenskapsdagen for fred og utvikling:

  • Vi styrker folks kunnskap om den rollen forskning spiller for fredelige og bærekraftige samfunn
  • Vi fremmer nasjonal og internasjonal solidaritet for å dele vitenskap
  • Vi fornyer de nasjonale og internasjonale forpliktelsene vi har til å bruke forskning som et gode for alle
  • Vi setter søkelys på utfordringer som finnes innen vitenskapen og støtter nyvinninger og utvikling. 

Dagen ble opprettet av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO)  i 2001 gjennom resolusjon (31C/20) hvordan forskning kan bidra til fred og utvikling.  UNESCO har et spesifikt mandat innen FN om å jobbe innenfor vitenskapsfeltet.

Bærekraftsmål 9

Bærekraftsmål 9 handler om innovasjon og infrastruktur. Delmål 9.5 presiserer at vi skal avsette ressurser til forskning, teknologiutvikling og innovasjon i utviklingsland. Dette vil føre til en mer opplyst og engasjert befolkning som kan være med å jobbe for fred og utvikling.

Lær mer

Vår side om UNESCO  

Den norske UNESCO-kommisjonens side om vitenskap

UNESCOS vitenskapsrappport "Towards 2030"

FNs kommisjon for vitenskap og teknologi for utvikling

Internasjonal dag for kvinner og jenter innen forskning

Abonner på nyhetsbrev: