[[suggestion]]
Verdensdag for bevissthet om tsunami
Verdensdag for bevissthet om tsunami
FNs generalsekretær Antonio Guterres besøker den indonesiske øya Sulawesi etter at den ble rammet av en tsunami i september 2018. Foto: UN Photo/Anthony Burke

Tsunamier forekommer sjeldent, men kan være svært dødelige. I løpet av de siste 100 årene har 58 tsunamier krevd mer 260.000 menneskeliv. I 2004 førte en serie undersjøiske jordskjelv utenfor kysten av øya Sumatra til en massiv tsunami som krevde mer enn 227.000 liv i 14 land. Indonesia, Sri Lanka, India og Thailand ble hardest rammet.

Urbanisering og økende turisme har ført til at stadig flere mennesker oppholder seg i tsunami-utsatte områder. Det å minske risikoen for skade ved en tsunami blir derfor stadig viktigere. Rammeverket for katastrofeberedskap som ble vedtatatt i Sendai i 2015 jobber for å begrense skadene ved naturkatastrofer.  

Verdensdagen for bevissthet om tsunami sammenfaller med Den internasjonale dagen for reduksjon av katastrofer. 

2020 World Tsunami Awareness Day

Bærekraftsmål 13

FNs bærekraftsmål nummer 13 handler om å stoppe klimaendringene. Klimaendringene kommer som et resultat av økt global oppvarming. Økt global oppvarming fører blant annet til en økning i ekstremvær. Det er derfor viktig at vi klarer å stoppe klimaendringene for å kunne begrense tsunamier. 

Historikk 

I desember 2015 vedtok FNs generalforsamling at 5. november skal markere World Tsunami Awareness Day. Dagen ble markert for første gang i 2016.

Japan, et land som er svært utsatt for tsunamier, tok initiativ til dagen.

Lær mer

FNs kontor for katastrofereduksjon 

Sendai-erklæringen for katastrofeberedskap 

Abonner på nyhetsbrev: