[[suggestion]]
Verdensdag for jordsmonn
Verdensdag for jordsmonn
En riskmark i Baucau, Øst-Timor. Foto: UN Photo/Martine Perret

Jordsmonn er avgjørende for verdens matsikkerhet, økosystemene og naturen som helhet. I dag opplever vi stadig større utfordringer grunnet økende erosjon og forringelse av jord. 2,6 milliarder mennesker får sin inntekt direkte fra jordbruk, men over 50 prosent av alt land som brukes til dyrking er utsatt for en degradering av jordsmonnet.

Jordsmonn er en ikke-fornybar ressurs både mennesker, dyr og planter er avhengige av. 

Hvorfor blir jordsmonnet ødelagt?

Degradering av jorda skjer av ulike årsaker, og har store konsekvenser for både mennesker og natur. Økende urbanisering legger stadig beslag på jordområder ved at dyrkbar kvalitetsjord blir liggende under bygninger, veier og annen infrastruktur. Forurensning, avskoging og dårlig landbrukspraksis, er andre menneskelige årsaker til at naturlige prosesser som jorderosjon og ørkenspredning blir framskyndet.

Soil Pollution, a hidden reality

Jordsmonn er viktig for verdens matproduksjon

FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO, anslår at hastigheten på degradering av jord nå skjer 30-35 ganger raskere enn for bare noen tiår tilbake. Dette utgjør en stor trussel for matsikkerheten.

Jorda blir først og fremst assosiert med matproduksjon. Mesteparten av maten vi mennesker spiser er plantevekster som for eksempel ris og korn. Kvaliteten på jordsmonnet legger grunnlaget for både kvaliteten på produksjonen og størrelsen på avlingene.

Ettersom verdens befolkning øker, må også verdens matproduksjon øke i takt med befolkningen. God og dyrkbar jord er derfor avgjørende for å øke matproduksjonen. Dyrking av vegetasjon og planter brukes også til klesproduksjon som bomull, energi og bygninger.

Jordsmonnets funksjon for økosystemet og klimaet

Jorda er også essensiell for flere viktige funksjoner i økosystemet. Jordsmonnet har evnen til å ta opp og holde på vann etter kraftig regnvær, og hinder med dette flom og oversvømmelser. Jorden filtrerer også regnvannet, samt at mikroorganismene i jorda resirkulerer næringsstoffer som på nytt kan brukes i naturens kretsløp. Jorda inneholder også store mengder karbon, dobbelt så mye som i atmosfæren, og spiller derfor en betydelig rolle for klimaet.

FNs bærekraftsmål og jordsmonn 

Jordsmonn står sentralt i bærekraftsmålene. Mål 15, som handler om liv på land, jobber blant annet for å gjenopprette forringet jord og matjord. 

For å nå målet om å utrydde sult er det avgjørende at verdens jordbruksområder er i så god forfatning som mulig. I dag er 821 millioner mennesker er rammet av sult, mens nesten 2 milliarder opplever manglende matsikkerhet i perioder.

Lær mer 

FNs bærekraftsmål

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)

Statistikk: Arealbruk, dyrkbar mark 

Tema: Sult og matsikkerhet 

Abonner på nyhetsbrev: