[[suggestion]]
Verdensdagen for audiovisuell kulturarv (UNESCO)
Verdensdagen for audiovisuell kulturarv (UNESCO)
Venezuela sin utenriksminister Jorge Arreaza blir intervjuet av journalister fra flere nyhetsbyrå. Foto: UN Photo/Cia Pak

Audiovisuelt materiale 

Audiovisuelle verk, som TV-program, film, og lydfiler, kan fortelle oss historier om mennesker fra hele verden. Slike verk kan lære oss om ulike språk, sosiale forhold og kulturer. De kan fortelle personlige historier og om historiske hendelser som fant sted på 1900- og 2000-tallet.  Denne typen materiale må bevares slik at kommende generasjoner også kan ta nytte av det. Dessverre blir audiovisuelt materiale ofte slettet eller ødelagt med vilje. Verdensdagen for audiovisuell kulturarv markeres fordi mangel på kunnskap om hvordan man kan dele og bevare audiovisuelle verk, kan gjøre at store deler av vår kulturarv forsvinner. Tiltak som gjør at audiovisuelt materiale deles med et bredere publikum og blir bevart må derfor iverksettes. 

Historikk

Verdensdagen for audiovisuell kulturarv ble opprettet i 2005 av UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. 

Lær mer

FNs sider om Verdensdag for audiovisuell kulturarv

Abonner på nyhetsbrev: