[[suggestion]]
Verdensdagen for bier
Verdensdagen for bier
Denne bikuben ble satt opp ved FN-bygningen i New York i anledning Verdensdagen for bier i 2017. UN Photo/Manuel Elias

Hver år på denne dagen vil FN gjøre folk ekstra oppmerksomme på betydningen å bevare bier og andre pollensankere, og FN oppmuntrer til å gjøre konkrete tiltak for å bevare og beskytte dem. 

Det blir færre bier på grunn av menneskene

Forskning gjort av FN og International Union for Conservation of Nature viser at bestanden av bier og andre pollensankere er redusert, og stadig mer truet. Menneskelig aktiviteter som intensivt landbruk, utbredt bruk av plantevernmidler og forurensing har mye av skylden for at biene er utrydningstruet. Biene blir utsatt for nye sykdommer og bienes levemiljø krymper på grunn av stadig økende befolkningstall. 

Dersom det blir for få bier, vil ikke det bare frata verden for arter, men også få store konsekvenser for menneskene og økosystemet vårt. En tredjedel av all mat som blir produsert er avhengig av pollinering.

Bier har en viktig rolle i bevaringen av den økologiske balansen og biologisk mangfold i naturen. De er også gode bioindikatorer som informeres oss når noe skjer med miljøet. 

To all the unsung heroes

I 2017 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon om at 20.mai skulle bli Verdensdagen for bier. Datoen ble foreslått av Slovenia og mai ble valgt fordi biene da er mest aktive og begynner å reprodusere. En annen grunn til valg av datoen er at det er bursdagen til Anton Jansa (1734-1773). Han var en pioner av moderne biavl og en ekspert på dette området. 

Lær mer

Generalforsamlingens resolusjonstekst for verdensdagen for bier

FNs miljøprogram (UN Environmet) arbeider for å bevare bestøvere og pollenbærere

FNs bærekraftsmål nummer 15 : Livet på land 

Temaside om naturmangfold

Abonner på nyhetsbrev: