[[suggestion]]
Verdensdagen for bier
Verdensdagen for bier
Denne bikuben ble satt opp ved FN-bygningen i New York i anledning Verdensdagen for bier i 2017. UN Photo/Manuel Elias

20 desember 2017 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon om at 20.mai skulle bli Verdensdagen for bier. Datoen ble foreslått av Slovenia og mai ble valgt fordi biene da er mest aktive og begynner å reprodusere. En annen grunn til valg av datoen er at det er bursdagen til Anton Jansa (1734-1773). Han var en pioner av moderne biavl og en ekspert på dette området fram til i dag. 

Hver år på denne dagen vil FN gjøre folk ekstra oppmerksommme på betydningen å bevare bier og andre pollinatorer, og FN oppmuntrer til å gjøre konkrete tiltak for å bevare og beskytte dem. 

Utrydningstruet

Forskning gjort av FN og International Union for Conservation of Nature viser at biepopulasjonen og andre pollinatorer er redusert, og stadig mer truet. Menneskelig aktiviteter som intensivt landbruk, utbredt bruk av plantevernmidler og forurensing har mye av skylden for at biene er utrydningstruet. Biene blir utsatt for nye sykdommer og bienes levemiljø krymper på grunn av stadig økende befolkningstall. 

Utryddelsen av bier vil ikke bare frata verden for arter, men også få store konsekvenser for menneskene og økosystemet vårt. En tredjedel av all mat som blir produsert er avhengig av pollinering. Landbruket  som krever pollinering er en viktig kilde til arbeidsplasser og inntekt for bønder. 

Bier har en viktig rolle i bevaringen av den økologiske balansen og biologisk mangfold i naturen. De er også gode bioindikatorer som informeres oss når noe skjer med miljøet. 

Lær mer

Generalforsamlingens resolusjonstekst for verdensdagen for bier

FNs miljøprogram (UN Environmet) arbeider for å bevare pollinatorer

Abonner på nyhetsbrev: