[[suggestion]]
Verdensdagen for psykisk helse (WHO)
Verdensdagen for psykisk helse (WHO)
En kvinne strekker hendene i været og smiler bredt. På veggen bak henne er en stor sol malt med graffiti. Foto: UN Photo/Martine Perre

Verdensdagen for psykisk helse

Den tiende oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse i over 150 land.

Psykiske plager og lidelser er utbredt i Norge. I løpet av livet vil 30-50 prosent av befolkningen oppleve psykiske vansker av et visst omfang, ifølge Helsedirektoratets rapport fra 2015.

God helse er FNs bærekraftsmål nummer tre, og en del av dette er god mental helse og livskvalitet. Markering av Verdensdagen for psykisk helse kan føre til større åpenhet om psykisk helse. Målet er at slik åpenhet vil gjøre det lettere for personer å dele tanker med andre, styrke den psykiske helsen og skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

Det norske temaet for 2019: Gi tid

Temaet for den nasjonale markeringen av Verdensdagen 2019 i Norge er «gi tid». Vi bør benytte tiden vi har til rådighet på ting som er godt for den psykiske helsen. Å gi tid til andre, for eksempel ved å være oppmerksom og til stede, vil ha positiv effekt på vår egen og andres psykiske helse. Når vi legger bort mobiltelefonen og gir andre vår fulle oppmerksomhet, kan vi også lettere oppdage mennesker som har det vondt eller vanskelig. I tillegg er det viktig å gi tid til seg selv. Det er bra for den psykiske helsen å gjøre ting en selv liker og kjenne etter hvordan man har det.

Arrangementer i Norge

I Norge er det organisasjonen Mental Helse som koordinerer Verdensdagen på vegne av Helsedirektoratet. I tillegg står en rekke organisasjoner, kommuner, helseforetak og frivillige bak ulike arrangementer over hele landet.

Over 1500 ulike arrangementer fant sted i forbindelse med den norske markeringen av Verdensdagen 2018, ifølge Mental Helse sine nettsider. Det finnes en rekke ulike markeringer, som «gå for åpenhet», utstillinger og konferanser. Det er også mulig å lage sin egen markering.

Historikk

Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet i 1992 av World Federation For Mental Health (WFMH). I begynnelsen hadde ikke markeringen et spesielt tema, men ble brukt for å opplyse og informere om mentale helseproblemer. Siden 1994 har dagen blitt markert med et nytt tema hvert år. Den internasjonale markeringen retter i 2019 fokus på selvmordsforebygging.

Preventing suicide: World Mental Health Day 2019

Lær mer

Verdensdagen for psykisk helse - Mental Helse 

FNs bærekraftsmål 

Statistikk: Selvmord 

Verdens helseorganisasjon (WHO)

Abonner på nyhetsbrev: