[[suggestion]]
Verdensdagen for selvmordsforebygging (WHO)
Verdensdagen for selvmordsforebygging (WHO)
Poster fra World Mental Health Day 2019

Verdens helseorganisasjon (WHO) om selvmord

Hvert år dør det nær 800 000 mennesker som følge av selvmord, det vil si ett menneske hvert 40. sekund. For hver person som tar selvmord er det flere enn 20 personer som forsøker å ta sitt eget liv.

På verdensbasis er det flere som dør som følge av selvmord enn av drap og krig til sammen. Selvmord er også den nest vanligste dødsårsaken for mennesker mellom 15 og 29 år. Det skjer i alle deler av verden, men 78 prosent av alle selvmord skjer i lav- og mellominntektsland.

Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer til kamp og globalt samarbeid for å redusere disse tallene - fordi selvmordsforebygging nytter. Noen av de mest effektive tiltakene er å trene helsearbeidere i å oppdage og behandle psykiske lidelser, drive våpenkontroll, omtale selvmord varsomt og ansvarsfullt i media, og sørge for at personer med selvmordstanker får støtte og oppfølging fra mennesker rundt dem (WHO).

Det vil også ha forebyggende effekt dersom nasjonale myndigheter implementerer handlingsplaner for selvmordsforebygging. I WHO sin handlingsplan for mental helse 2013-2020 forpliktet medlemslandene seg til å samarbeide internasjonalt for å redusere selvmordstallene med ti prosent innen 2020.

Markeringer også i Norge

Verdensdagen for selvmordsforebygging omfatter arrangementer og aktiviteter i over 70 land. Det er IASP som står for markering av dagen, med støtte fra WHO. I Norge koordinerer LEVE lokale arrangementer over hele landet.

Historikk

Verdensdagen for selvmordsforebygging ble først markert i 2003. Det var Den internasjonale foreningen for selvmordsforebygging (IASP) med støtte fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) som tok initiativ til opprettelsen av dagen. 

Lær mer

WHO sin nyeste statistikk om selvmord og fakta om selvmordsforebygging

WHO lanserte i September 2017 veiledning for ansvarlig medieomtale, "Preventing suicide: a resource for media professionals, update 2017"

WHO kom i 2014 ut med en global rapport om selvmord og selvmordsforebygging

Fakta om selvmord og selvskading (NSSF)

LEVE sine nettsider om markeringen av Verdensdagen for selvmordsforebygging i Norge

Abonner på nyhetsbrev: