[[suggestion]]
Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen
Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen
En av FNs sikkerhetsoffiserer på jobb inne i generalforsamlingshallen under generalforsamlingen syttifemte sesjon. Foto: UNHOTO / Manuel Elías

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har markert dagen siden 2003, for å fremheve hvor viktig det er å ivareta sikkerheten og helsen til ansatte på arbeidsplassen. Datoen 28. april er også fagbevegelsens minnedag for ofre av arbeidsrelaterte sykdommer og ulykker.

Hver dag dør flere tusen mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer (Kilde: ILO). Å sikre god helse og sikkerhet på arbeidsplassen er spesielt viktig for arbeiderne og deres nærmeste. Ivaretaking av ansatte er også en god økonomisk investering for arbeidsgiveren og samfunnet som helhet. Dette er fordi tapt arbeidstid, behandling, kompensasjon og rehabilitering av yrkesskader og -sykdommer koster verdenssamfunnet milliarder av kroner hvert år (Kilde: ILO). 

2021: Sikkerhet og helse på arbeidsplassen under en pandemi 

Siden pandemien brøt ut i 2020 har den berørt alle deler av arbeidslivet, fra risikoen av å bli smittet på jobb, til hvordan tiltak for å forhindre smittespredning har påvirket arbeidsmiljøet.

Temaet for årets dag er "Anticipate, prepare and respond to crises and invest now in resilient OHS systems", og setter fokus på hvordan selskaper og samfunn skal utvikle gode HMS-systemer som gjør at vi kan forutse, forberede oss på og reagere på kriser på best mulig måte. 

Verden har lært at arbeidsplasser kan være av avgjørende betydning for å forhindre og kontrollere utbrudd av smitte. Tilstrekkelige sikkerhets- og helsetiltak på jobben kan spille en avgjørende rolle for å begrense spredning av sykdommer, samtidig som de beskytter arbeidstakere og samfunnet generelt.

Styresmakter, arbeidsgivere og arbeidere har alle en rolle i å takle koronapandemien, og samarbeid er nøkkelen til suksess.

Trygt og sikkert arbeidsmiljø er en del av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål nr. 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

I delmål 8.8 fokuseres det på å beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. Her ligger også et særlig fokus på arbeidsinnvandrere og kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i usikre eller vanskelige arbeidsforhold.

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: