[[suggestion]]
Verdensdagen for tunfisk
Verdensdagen for tunfisk
Tunfisk er en levedyktig fisk som lever både i kjøligere farvann ved Newfoundland og i varmere strøk som Mexicogulfen og Middelhavet. Foto: FAO

Verdensdagen for tunfisk ble vedtatt i en resolusjon av Generalforsamlingen i 2016. Dagen markeres for å sette søkelys på viktigheten ved bærekraftige fiskebestander.

Tunfisk er en type fisk som er svært etterspurt og som nå opplever en overfiske som truer bestanden. Den er viktig for svært mange land økonomisk og en viktig kilde til mat. Det viktigste med dagen er å fremme systemer for å sikre fiskebestander.

FNs bærekraftsmål

Å hindre overfiske og overkapasitet, ulovlig og uregulert fiske er et eget delmål for å oppnå FNs bærekraftsmål nummer 14 som omhandler livet under vann. Mål nummer 14 har som hovedmål å : "Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling"

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

FNs miljøprogram

Om tunfisk fra FNs ernærings og jordbruksorganisasjon (FAO)

Abonner på nyhetsbrev: