[[suggestion]]
FNs Global Compact
FNs Global Compact
Det norske rederiforbundet overrekker en rapport til HMK Kronprins Haakon og administrerende direktør i FNs Global Compact Lise Kingo. NTB Scanpix/Berit Roald

FNs Global Compact ble grunnlagt i 1999 og har i dag mer enn 16 000 deltakere, inkludert over 12 000 bedrifter fra rundt 160 land. 

Tilslutning til Global Compact betyr at bedriften skal gjøre sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med Global Compact sine ti prinsipper. Disse prinsippene handler om menneskerettigheter, miljø og anti-korrupsjon.

Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,

Prinsipp 4: sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,

Prinsipp 5: sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og

Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var tilnærming til miljøutfordringer,

Prinsipp 8: ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og

Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Anti-korrupsjon

Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

Dette er Global Compacts to hovedmålsetninger

  1. Gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden.
  2. Fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs bærekraftsmål.

Ingen bedrifter er for små til å jobbe bevisst med samfunnsansvar. Bedrifter skal sjekke om det kan finnes utfordringer knyttet til bedriftens påvirkning på miljøet, muligheter for korrupsjon, og problemer knyttet til arbeidsrettigheter og andre menneskerettigheter i egen virksomhet. Det kan i like høy grad gjelde underleverandører.

Om man selv jobber innenfor et godt regelverk i Norge, kan underleverandører ha utfordringer i utlandet. Norske bedrifter, enten de produserer eller importerer, må være bevisst på hvilke forhold produktene man tilbyr er fremstilt under. Dette er en viktig del av samfunnsansvaret.

Nordisk nettverk for Global Compact

FNs Global Compact er basert på nettverk, b¨åde internasjonalt, regionalt og nasjonalt. Deltagelse i ett nettverk kan gi bedriften mulighet til å lære av og dele sine erfaringer med andre bedrifter, og til å få inspirasjon og rådgivning rundt arbeidet med Global Compacts ti prinsipper.

Global Compact Nordic Network (GCNN) ble etablert av nordiske bedrifter i 2002, og er ett av de første regionale Global Compact nettverkene som oppstod. I dag har nettverket over 400 medlemmer fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Det finnes i dag i overkant av 230 norske bedrifter og andre organisasjoner i Global Compact. For norske bedrifter med operasjoner i andre land kan det være en idé å ta kontakt med det nasjonale nettverket i det respektive landet for å lære mer om risiko og muligheter knyttet til samfunnsansvar i landet. Og norske bedrifter kan engasjere seg i andre nasjonale nettverk gjennom deres datterselskaper i andre land. 

Lær mer

FNs Global Compacts egne sider

Temaside om menneskerettigheter

Temaside om klima og miljø

Temaside om arbeidsliv

Abonner på nyhetsbrev: