[[suggestion]]
Administrasjonsavdelingen
Adresse:
Storgata 33, Oslo
Telefon:
22 86 84 00
Fax:
22 86 84 01
E-post:
fn-sambandet@fn.no

Ansatte

Hege Ruud

Hege Ruud

Seniorrådgiver 22 86 84 03
Gisle Aschim

Gisle Aschim

Rådgiver 22 86 84 06
Helen Foss

Helen Foss

Rådgiver 22 86 84 30
Liv Lier

Liv Eva Lier

Rådgiver 22 86 84 25
Margareth Hveem Andersen

Margareth Hveem Andersen

Administrasjonsleder 22 86 84 30/ 911 27 410

Abonner på nyhetsbrev: