[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Baxu and the Giants
FN-film fra Sør - Baxu and the Giants
Baxu er kortversjonen av navnet "!Khubaxu" og betyr "Jeg kommer fra jorden"
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
5-7 trinn
Tema:
Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø
Tidsbruk:
Del 1: 45 minutter. Del 2: 45 minutter. Del 3: 45 minutter
Forberedelser:
Elevene trenger tilgang til elevtekst m/oppgaver. PC og projektor til filmvisning.

Om filmen   

9 år gamle Baxu bor sammen med storebroren og bestemoren sin på landsbygda i Namibia. Det er storebror Khata som forsørger familien som så vidt har nok til å klare seg. Én dag kommer fremmede, velkledde menn i dyre biler til landsbyen. De tilbyr Khata og flere unge gutter i landsbyen penger om de blir med på hemmelige oppdrag. Baxu stilles overfor vanskelige valg når hun finner ut hva broren er med på. 

Baxu and the Giants er en engasjerende og sjarmerende kortfilm om en modig jente som viser oss at forandring er mulig. 

Praktisk informasjon

FN-film fra Sør er gratis og tilbys til FN-skoler over hele landet, fra 1. oktober 2021 til 17.juni 2022, avhengig av kapasitet. Før filmen holder vi en innledning som gir elevene et bakteppe for handlingen de skal se. I tillegg til filmen får skolene også et opplegg med arbeidsoppgaver og lærerveiledning.   Ved behov tilbyr vi dette også som et digitalt skolebesøk. 

Kontakt ditt lokale kontor for å avtale visning eller lære mer om å bli FN-skole. Kontaktinformasjon nederst på siden. 

Lærerveiledning Baxu and the Giants

Undervisningsopplegget består av:
 • Forarbeid - Elevtekst med fem oppgaver
 • Filmvisning med presentasjon ved FN-sambandet   
 • Etterarbeid - Gruppearbeid

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget gjennomføres i sin helhet slik det er beskrevet i denne lærerveiledningen. Dette gjør at elevene får et best mulig læringsutbytte av filmen.

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film, tekst og oppgaver vil:

 • få økt kunnskap om hva ekstrem fattigdom er og hvordan fattigdom kan være én årsak til at personer deltar i ulovlige aktiviteter 
 • få økt kunnskap om viktigheten av å ta vare på artsmangfold 
 • få økt sin forståelse av samspillet mellom de tre dimensjonene av bærekraftig utvikling   

Del 1: Før filmvisning

Hva: Lese tekst og svare på spørsmål om temaene fattigdom, artsmangfold og bærekraftig utvikling 

Tidsbruk: 45 minutter

Utstyr: Kopier av elevteksten. Om elevene vanligvis leser tekster på skjerm kan de benytte PCer til tekstlesingen. 

Instruksjoner: Elevene skal lese en tekst og etterpå jobbe med oppgaver til teksten. I Les og tenk-oppgavene må elevene bruke opplysninger fra elevteksten å forsøke og sette dem i en ny sammenheng.  

 Elevteksten finner du som eget vedlegg her.

Del 2: Filmvisning

Hva: En representant fra FN-sambandet kommer til skolen eller kinoen for å holde en kort innledning om FN og temaene i filmen.

Tid: 45 minutter (15 minutter innledning og 30 minutter filmvisning)

Del 3: Oppgaver etter filmvisning

Hva: Gruppearbeid der elevene skal bli enige om plassering av påstander i de 3 dimensjonene i bærekraftig utvikling  

Tid: 45 minutter

Utstyr: Utskrifter av gruppeoppgave, saks og lim.

Instruksjoner: Etterarbeidet består av en repetisjon av begreper og et gruppearbeid.

Forberedelser: Del inn klassen i grupper på 4-5 elever. Skriv ut nok kopier av gruppeoppgaven til at hver gruppe får hver sin kopi. Sørg for at du har tilgang til sakser og lim i klasserommet før timen starter. 

Gruppeoppgaven finner du som eget vedlegg her. NB! Du kan ikke benytte dobbeltsidig utskrift.

Introduksjon

Etterarbeidet til Baxu and the Giants er tredelt. 

 1. Snakk om filmen og tema fra elevteksten (5 min) 

Start økta med å spørre elevene om hva de husker fra Baxu and the Giants og hva de leste i elevteksten. 

2. Repetisjon av begrepet bærekraftig utvikling (10 min) 

Gjenta de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling. Du finner en beskrivelse lenger ned i lærerveiledningen. Denne kan du enten leste høyt eller be elevene lese i gruppene. Beskrivelsen ligger også på elevsiden.  

3. Gruppearbeid (25 min) 

Del ut utskriftene slik at hver gruppe har et ark med bildet som viser de tre delene i bærekraftig utvikling og et ark med 7 påstander. Be elevene snakke sammen med de andre i gruppa og bli enige om i hvilken eller hvilke av de tre delene av bærekraftig utvikling påstandene hører til. Elevene skal klippe ut påstandene og lime dem der de mener de hører hjemme. 

Alle påstandene vil passe i flere av delene og det finnes ikke rette og gale svar. Hovedmålet med gruppearbeidet er at elevene snakker og diskuterer sammen og på den måten ser hvordan de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling gjensidig påvirker hverandre.

Gå gjerne rundt for å støtte elevene i samtalene. Dersom dere har tid kan dere gjerne gå gjennom hvordan gruppene har plassert påstandene for å se om det er likheter og forskjeller.  

De tre dimensjonene i bærekraftig utvikling 

Sosiale forhold – handler om det som mennesker trenger for å ha det bra. For å overleve trenger vi mat og rent drikkevann, et sted å bo og medisiner dersom vi skulle bli syke. For å kunne leve gode liv er det også viktig at vi får gå på skole, at vi kan føle oss trygge, men også være med å bestemme i landet vi bor i.    

Miljø og klima – handler om å ta godt vare på jordkloden vår. Vi lever på jorda, men vi lever også av den. For at ikke bare vi som lever nå, men også alle de som kommer etter oss, skal kunne leve gode liv her er det viktig at vi tar hensyn til grensene på planeten vår.  

Økonomi – handler om å gi økonomisk trygghet til mennesker og samfunn. For å få et fredelig og rettferdig samfunn er det viktig å fordele verdens rikdom mer likt. Land som sørger for jobber til alle vil også ha penger til å gjøre det bedre for alle som bor der. Dette gjør landets myndigheter blant annet gjennom å sørge for gode skoler og å ha et godt helsevesen.  

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Tverrfaglige tema:

Bærekraftig utvikling

Naturfag 

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda 

 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet 
 • foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning
Samfunnsfag 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Berekraftige samfunn 

 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra 
KRLE

Kjerneelementer: Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

 • Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer  
 • Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid  
Norsk 

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Muntlig kommunikasjon

 • bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen  
 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler  


Ressurser til oppgavene

Stikkord

 • Artsmangfold
 • Bærekraftig utvikling
 • Fattigdom
 • FNs bærekraftsmål

For spørsmål og bestilling, ta kontakt:

Ida Berge

Rådgiver +47 996 31 597
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) +47 959 21 685
Kai Grieg

Kai Grieg

Rådgiver (Vestland) +47 411 20 467
Knut Straume

Knut Straume

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark) +47 474 74 994

Atle Alemie

Rågiver (Rogaland) +47 925 47 526
Mari Eggen Sager

Mari Eggen Sager

Rådgiver (Trøndelag, Møre og Romsdal) +47 470 19 645

Abonner på nyhetsbrev: