[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Blanka
FN-film fra Sør - Blanka
 
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
5-7 trinn
Tema:
Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål
Tidsbruk:
Del 1: 45 minutter. Del 2: 90 minutter. Del 3: 45 minutter
Forberedelser:
Elevene trenger tilgang til elevtekst m/oppgaver. PC og projektor til filmvisning.

Om filmen   

Den 10 år gamle Blanka bor på gata i Manila på Filippinene. Livet alene er hardt og hun forsørger seg selv som lommetyv. Blanka savner å ha en mor og finner en voksen som bryr seg om henne i den blinde gatemusikanten Peter. Sammen får de en god spillejobb på en liten klubb, men Blankas liv som tyv innhenter henne. Håpet om å finne en mor forsvinner ikke – kan det være mulig å kjøpe seg en?  

Blanka gir et ungt publikum en unik sjanse til å bedre forstå hvordan det er å vokse opp i fattigdom i andre deler av verden. Skuespillerne i filmen er selv fra gata i Manila og gjør en utrolig innsats i denne varme og sterke fortellingen.

Praktisk informasjon

Tilbys fra 1.oktober 2022 til 23.juni 2023 

Pris: Gratis, kun for medlemsskoler 

Innhold: forarbeid, innledning av FN-sambandet, filmvisning på din skole/din lokale kino, etterarbeid

Påmelding: kontakt ditt lokale kontor for å avtale besøk (fysisk eller digitalt)

Lærerveiledning Blanka

Undervisningsopplegget består av:
 • Forarbeid - Elevtekst med fem oppgaver 
 • Filmvisning med presentasjon ved FN-sambandet   
 • Etterarbeid - Elevaktivitet med dialog om sammenhengene mellom de 17 bærekraftsmålene 

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget gjennomføres i sin helhet slik det er beskrevet i denne lærerveiledningen. Dette gjør at elevene får et best mulig læringsutbytte av filmen.   

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget vil:   

 • få økt kunnskap om fattigdom i verden i dag 
 • få økt kunnskap om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål 
 • få økt sin forståelse av sammenhengene mellom de 17 bærekraftsmålene 

Del 1: Før filmvisning

Hva: Lese tekst og svare på spørsmål om temaene fattigdom og bærekraftig utvikling 

Tidsbruk: 45 minutter

Utstyr: Kopier av elevteksten. Om elevene vanligvis leser tekster på skjerm kan de benytte PCer til tekstlesingen. 

Instruksjoner: 

Elevene skal lese en tekst og etterpå jobbe med oppgaver til teksten. I Les og tenk-oppgavene må elevene bruke opplysninger fra elevteksten å forsøke og sette dem i en ny sammenheng.

TIPS: Elevteksten inneholder en del begreper som vil være nye for elevene. Det kan derfor være lurt å be elevene streke under ord de ikke forstår betydningen av mens de leser og se nærmere på dem i fellesskap.

Blanka - Elevtekst med oppgaver

Del 2: Filmvisning

Hva: En representant fra FN-sambandet kommer til skolen eller kinoen for å holde en kort innledning om FN og temaene i filmen.

Tid: 1 t 30 min (15 minutter innledning og 1 t 15 minutter filmvisning). 

Utstyr: PC tilkoblet Internett, projektor og høyttalere. 

Del 3: Oppgaver etter filmvisning

Hva: Aktivitet og dialog der elevene jobber med å se sammenhengene mellom de 17 bærekraftsmålene 

Tidsbruk: 45 minutter 

Utstyr: PC tilkoblet Internett og projektor  

 

 

 

 

 

 

Introduksjon

Før timen starter tar du frem FNs bærekraftsmål på storskjerm i klasserommet. 

Etterarbeidet til Blanka er tredelt. 

1.Snakk om filmen (5 min)  

Start økta med å spørre elevene om hva de husker fra Blanka. Var det noe som gjorde spesielt inntrykk? Noe som var vanskelig å forstå? 

2. Repetisjon av begrepet bærekraftig utvikling (10 min)  

Minn elevene på hva bærekraftig utvikling er og utdyp kort de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling. Du finner en beskrivelse lenger ned i lærerveiledningen. Les høyt eller be elevene lese selv. Beskrivelsen ligger også på elevsiden. 

3. Aktivitet enig/uenig (25 min)  

Be elevene om å stille seg opp på en rekke i klasserommet. Litt avhengig av hvordan rommet dere bruker ser ut forklarer du at de som er enige med det du sier hopper framover/til venstre og at de som er uenige med deg hopper bakover/til høyre.  

Sjekk at elevene har forstått hva de skal gjøre ved å si: TACO ER GODT  

Fortell at det i denne oppgaven ikke finnes fasitsvar og at filmen heller ikke viser oss alt.  Les påstandene høyt én etter én og gi elevene litt tid til å bestemme seg før de hopper. Spør gjerne elevene om hvorfor de er enige eller uenige underveis.  

Etter hver runde skal dere forsøke å finne minst 3 bærekraftsmål som er med på å løse eller handler om påstanden. Er dette krevende å få til mens dere gjennomfører aktiviteten kan dere gjøre dette etter elevene har satt seg. 

Påstander

 1. Blanka kan spise seg mett hver dag 
 2. Om Blanka blir syk får hun hjelp 
 3. Blanka har det trygt og har voksne rundt seg som passer på henne 
 4. At barn får gå på skole er viktig for å skape en bærekraftig verden 
 5. Fattige land er mer bærekraftige enn rike land  

Tips: Når dere arbeider med den siste påstanden kan det være nyttig å se på de tre dimensjonene i bærekraft hver for seg 

Arbeidet med for- og etterarbeidet danner også et godt grunnlag for å jobbe med menneskerettighetene og FNs barnekonvensjon.  

Lyst til å jobbe mer med bærekraftsmålene og tema fattigdom? 

Bærekraftsbiblioteket gir en god mulighet til å jobbe videre med tema fattigdom både ute i verden og her hjemme i Norge. Her finner du forslag til bøker med aktiviteter til alle de 17 bærekraftsmålene som gir deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

De tre dimensjonene i bærekraftig utvikling 

Verden er bærekraftig når den er et sted der alle mennesker har like muligheter for gode liv, samtidig som vi tar hensyn til grensene på planeten vår og ikke ødelegger for de som kommer etter oss.  

Sosiale forhold – handler om det mennesker trenger for å ha det bra. For å overleve trenger vi mat og rent drikkevann, et sted å bo og medisiner dersom vi skulle bli syke. For å kunne leve gode liv er det også viktig at vi får gå på skole, at vi kan føle oss trygge, men også være med å bestemme i landet vi bor i.    

Miljø og klima – handler om å ta godt vare på jordkloden vår. Vi lever på jorda, men vi lever også av den. For at ikke bare vi som lever nå, men også alle de som kommer etter oss, skal kunne leve gode liv her er det viktig at vi tar hensyn til grensene på planeten vår.  

Økonomi – handler om å gi økonomisk trygghet til mennesker og samfunn. For å få et fredelig og rettferdig samfunn er det viktig å fordele verdens rikdom mer likt. Land som sørger for jobber til alle vil også ha penger til å gjøre det bedre for alle som bor der. Dette gjør landets myndigheter blant annet gjennom å sørge for gode skoler og å ha et godt helsevesen.  

Kompetansemål etter 7. årstrinn - Blanka

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling 

Samfunnsfag 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Berekraftige samfunn 

 • Utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra 

KRLE 

Kjerneelementer: Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon 

 • Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer  
 • Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid  

Norsk  

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Muntlig kommunikasjon 

 • bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen   
 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler   


Ressurser til oppgavene

Stikkord

 • Bærekraftig utvikling
 • Fattigdom
 • FNs bærekraftsmål

For spørsmål og bestilling, ta kontakt:

Ida Berge

Rådgiver +47 996 31 597
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) +47 959 21 685
Kai Grieg

Kai Grieg

Rådgiver (Vestland) +47 456 54 132 / +47 411 20 467
Knut Straume

Knut Straume

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark) +47 959 17 468

Atle Alemie

Rågiver (Rogaland) +47 925 47 526
Mari Eggen Sager

Mari Eggen Sager

Rådgiver (Trøndelag, Møre og Romsdal) +47 470 19 645

Abonner på nyhetsbrev: