[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Blanka
FN-film fra Sør - Blanka
 

Om filmen

Den 10 år gamle Blanka bor på gata i Manila på Filippinene. Livet alene er hardt og hun forsørger seg selv som lommetyv. Blanka savner å ha en mor og finner en voksen som bryr seg om henne i den blinde gatemusikanten Peter. Håpet om å finne en mor forsvinner ikke – kan det være mulig å kjøpe seg en?

 

 

Del 1 - Før filmen

Les elevteksten til Blanka

Blanka - Elevtekst med oppgaver

Del 2 - Etter filmen

Læreren din leder denne aktiviteten, men det kan være du blir spurt om å lese teksten under. 

Forklaring til de tre delene i bærekraftig utvikling 

Verden er bærekraftig når den er et sted der alle mennesker har like muligheter for gode liv, samtidig som vi tar hensyn til grensene på planeten vår og ikke ødelegger for de som kommer etter oss.  

Sosiale forhold – handler om det som mennesker trenger for å ha det bra. For å overleve trenger vi mat og rent drikkevann, et sted å bo og medisiner dersom vi skulle bli syke. For å kunne leve gode liv er det også viktig at vi får gå på skole, at vi kan føle oss trygge, men også være med å bestemme i landet vi bor i.    

Miljø og klima – handler om å ta godt vare på jordkloden vår. Vi lever på jorda, men vi lever også av den. For at ikke bare vi som lever nå, men også alle de som kommer etter oss, skal kunne leve gode liv her er det viktig at vi tar hensyn til grensene på planeten vår.  

Økonomi – handler om å gi økonomisk trygghet til mennesker og samfunn. For å få et fredelig og rettferdig samfunn er det viktig å fordele verdens rikdom mer likt. Land som sørger for jobber til alle vil også ha penger til å gjøre det bedre for alle som bor der. Dette gjør landets myndigheter blant annet gjennom å sørge for gode skoler og å ha et godt helsevesen.  

Lyst til å lære mer om fattigdom og FNs bærekraftsmål? 

I Bærekraftsbiblioteket finner du forslag til bøker og oppgaver til hvert av de 17 bærekraftsmålene.

Ressurser til oppgavene

Stikkord

  • Bærekraftig utvikling
  • Fattigdom
  • FNs bærekraftsmål

For spørsmål og bestilling, ta kontakt:

Ida Berge

Rådgiver +47 996 31 597
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) +47 959 21 685
Kai Grieg

Kai Grieg

Rådgiver (Vestland) +47 456 54 132 / +47 411 20 467
Knut Straume

Knut Straume

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark) +47 959 17 468

Atle Alemie

Rågiver (Rogaland) +47 925 47 526
Mari Eggen Sager

Mari Eggen Sager

Rådgiver (Trøndelag, Møre og Romsdal) +47 470 19 645

Abonner på nyhetsbrev: