[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Flight of the Butterflies
FN-film fra Sør - Flight of the Butterflies
Monarksommerfuglen - hvor kommer den fra og hvor reiser den videre når høsten kommer? Stillbilde fra filmen "Flight of the butterflies"

Om filmen

Flight of the Butterflies tar deg med på en spennende reise der du lærer mer om monarksommerfuglen. Du blir også kjent med Fred Urquhart og hvordan han gjennom å være nysgjerrig hele livet finner svaret på en stor gåte.

Monarksommerfuglens reise er farefull og krevende. Du vil få se hvor skjør og sårbar naturen er og hvordan jordbruk, forurensing og klimaendringer er en trussel mot insektene. I FN har verdens land kommet sammen for å lage en plan for hvordan vi skal få til en framtid der vi tar godt nok vare på jorda vår. Denne planen får du også bli bedre kjent med.

Del 1 - Før filmen

Les teksten De livsviktige insektene:

De livsviktige insektene ( word - 588,41 kB )

Oppgaver

Finn svaret

 1. Hvorfor er insekter viktige for oss mennesker?
 2. Nevn to årsaker til at insektarter er truet av utryddelse.
 3. Hva er FNs bærekraftsmål?

Les og tenk

 1. Hvilke problemer tenker du at landbruk og klimaendringer skaper for insektene? Hva betyr det for oss mennesker?
 2. Er det en sammenheng mellom FNs bærekraftsmål og insekter? Hvorfor/hvorfor ikke?

Del 2 - Etter filmen

I teksten du leste før du så Flight of the Butterflies fikk du vite at insektene er livsnødvendige for oss mennesker. Du leste også om at insektene er truet fordi vi mennesker tar opp mer og mer plass på jorda og fordi vi forurenser. Klimaendringene bidrar også til at flere arter av insekter, planter og dyr står i fare for å bli utryddet.

Se den korte filmen om alt som skal til for at et paranøttre skal kunne vokse og spre seg.

Oppgaver

I et økosystem er alle artene som lever der avhengige av hverandre for å overleve. Fjæra, en innsjø eller regnskog er eksempler på ulike økosystemer. Små endringer i et økosystem kan få store følger for insektene, plantene og dyrene som bor der.

Mennesker har de siste 50 årene gjort store inngrep i mange økosystemer:

 • 75 % av alle landområder er blitt gjort om til åker, dekket av betong, lagt under vann av demninger eller på annen måte blitt betydelig forandret
 • 83 % av all våtmark har forsvunnet siden 1700-tallet
 • 400 millioner tonn industriavfall blir dumpet i elver, sjø og hav hvert år
 • Plastforurensning er tidoblet siden 1980

Dette har bidratt til at vi nå står i fare for å utrydde 10 % av verdens 5,5 millioner insektarter. Insektene er blant annet viktig for at alle mennesker skal ha tilgang til nok og sunn mat. Verdens ledere har gjennom FN blitt enige om at vi må finne en måte å snu denne utviklingen på. Den felles arbeidsplanen for hvordan vi skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene har fått navnet FNs bærekraftsmål.

 1. Finn minst 5 av FNs bærekraftsmål som du mener også handler om insekter. Begrunn svaret ditt. Om du vil kan du lese mer om hvert av de 17 bærekraftsmålene her.
 2. Bruk internett til å finne tre ting som Norge gjør for å ta vare på insektene.

Bonusoppgaver

 1. Hva kan du gjøre for å hjelpe insektene?
 2. Hva gjør kommunen der du bor for å ta vare på insektene?

Begreper

Var det mange vanskelige begreper her? Kanskje du finner en forklaring på ordet i denne begrepslisten:

Begrepsliste ( word - 14,15 kB )

 

Verden har en felles plan

I 2015 ble landene i FN enige om en arbeidsplan med 17 mål for hvordan vi skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene har fått navnet FNs bærekraftsmål og gjelder for alle land, også Norge.

Målet er å gjøre verden til et sted der alle mennesker har like muligheter for gode liv, samtidig som vi tar hensyn til grensene på planeten vår og ikke ødelegger for de som kommer senere. Dette kalles for bærekraftig utvikling.

Forandringene som må til for å nå målet om bærekraftig utvikling henger tett sammen med hverandre.  Å arbeide med bare ett av bærekraftsmålene kan bety at det blir bedre for flere av målene og samtidig verre for andre. Det betyr at vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Det er både vanskelig, men også viktig.

Ressurser til oppgavene

Stikkord

 • Artsmangfold
 • Bærekraftig utvikling
 • FNs bærekraftsmål
 • Insekter

For spørsmål og bestilling, ta kontakt:

Ida Berge

Rådgiver 22 86 84 19
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Vestland) 55 54 84 91 / 970 03 087
Knut Straume

Knut Straume

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark) 38 90 01 25

Atle Alemie

Rågiver +47 925 47 526

Abonner på nyhetsbrev: