[[suggestion]]
Menneskerettigheter: Den forsvunne journalist
Menneskerettigheter: Den forsvunne journalist
Journalisten Frida utøver sin rett til ytringsfrihet. Illustrasjonen er hentet fra tegneserien som følger med undervisningsopplegget. Illustratør: Anja Ruud
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
5-7 trinn
Tema:
Demokrati og medborgerskap, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
2 skoletimer
Forberedelser:
Kopier teksten og tegneserien til elevene. Gjør klar til filmvisning
Hva er FN?

Lærerveiledning

Oppstart

Tid: 15 minutter

Fortell klassen at vi skal lære om menneskerettigheter. Men før vi gjør det skal vi lære hva FN er. Spør om noen har hørt om FN og om de vet hva FN er. Etter en kort prat kan du sette i gang filmen FNs historie. Når dere har sett filmen, kan du lede klassen gjennom filmen muntlig. Tips til spørsmål:

• Er det noen som husker når FN ble opprettet?

• Hvorfor ble FN opprettet?

• Hvem er med i FN?

• Hvem kan få uttale seg i FN?

• Hva jobber FN med?

Samtalen kan avrundes ved å si at noe av det viktigste FN jobber med er menneskerettighetene. Spør om noen vet hva menneskerettighetene er.

Arbeid med elevtekst om menneskerettighetene

Tid: 25 minutter

Del ut teksten Menneskerettighetene (under), en kopi til hver elev. Elevene leser gjennom teksten. Dette kan gjøres på mange forskjellige måter: En og en, i par eller lesestafett i klassen. Elevene arbeider med de fem oppgavene til teksten. Elevene kan gjerne streke under ord i teksten som de ikke forstår, sånn at læreren kan forklare.

Gjennomgang av elevtekst

Tid: 10 minutter

La elevene gjennomgå oppgavene med læringspartneren. Ha deretter en felles oppsummering.

Tegneserie: En journalist er forsvunnet

Tid: 30 minutter

I denne  oppgaven kan elevene gjerne jobbe sammen med læringspartneren sin. Elevene leser tegneserien (under). Den avsluttes med et spørsmål: Hvilke rettighetsbrudd har journalisten Frida blitt utsatt for?

Elevene må bruke teksten «Menneskerettighetene» og se på oversikten over rettigheter, for å finne ut hvilke som er brutt. De kan enten sette et kryss ved de rettighetene som er brutt, eller skrive disse ned i sin egen oversikt. 

Oppsummering og videre diskusjon

Tid: 10 minutter

Gjennomgå oppgavene over.

Avslutt deretter med å diskutere temaer som:

 • Hvem kan hjelpe Frida og andre mennesker som får brutt sine menneskerettigheter?
 • Hvorfor er Menneskerettighetserklæringen viktig?
 • Hvorfor er FN viktig?

Kompetansemål

Kompetansemål etter 7.årstrinn

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap 

Samfunnsfag 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking 

 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn 
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land 
KRLE 

Kjerneelementer: Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon 

 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer 
 • gjøre rede for hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet og religiøse minoriteters situasjon i Norge 


Ressurser

Stikkord

 • elevoppgaver
 • film
 • FN
 • Menneskerettigheter
 • tegneserie
 • undervisningsopplegg
 • Ytringsfrihet

Spørsmål om undervisningsopplegget? Ta kontakt:

Siri Nikolaisen

Siri Nikolaisen

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 992 37 491

Abonner på nyhetsbrev: