[[suggestion]]
Menneskerettigheter: Den forsvunne journalist
Menneskerettigheter: Den forsvunne journalist
Journalisten Frida utøver sin rett til ytringsfrihet. Illustrasjonen er hentet fra tegneserien som følger med undervisningsopplegget. Illustratør: Anja Ruud
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
5-7 trinn
Tema:
Tidsbruk:
2 skoletimer
Forberedelser:
Kopier teksten og tegneserien til elevene. Gjør klar til filmvisning

Lærerveiledning

Undervisningsopplegget skal lære elevene hva menneskerettighetene er og at de er universelle. De skal vite at erklæringen ble skrevet i FN etter andre verdenskrig. De skal kunne kjenne til noen rettigheter og de skal kunne forklare hva ytringsfrihet er.

Hva er FN?

Oppstart

Tid: 15 minutter

Fortell klassen at vi skal lære om menneskerettigheter. Men før vi gjør det skal vi lære hva FN er. Spør om noen har hørt om FN og om de vet hva FN er. Etter en kort prat kan du sette i gang filmen FNs historie. Se gjennom filmen en gang. Når dere har sett filmen en gang kan du lede klassen gjennom filmen muntlig.

Her er tips til spørsmål:

• Er det noen som husker når FN ble opprettet?

• Hvorfor ble FN opprettet?

• Hvem er med i FN?

• Hvem kan få uttale seg i FN?

• Hva jobber FN med?

Samtalen kan avrundes ved å si at noe av det viktigste FN jobber med er menneskerettighetene. Spør om noen vet hva menneskerettighetene er.

Arbeide med elevtekst om menneskerettighetene

Tid: 30 minutter

Del ut teksten Menneskerettighetene, en kopi til hver elev. Elevene leser gjennom teksten. Dette kan gjøres på mange forskjellige måter: En og en, i par eller lesestafett i klassen. Elevene arbeider med de fem oppgavene til teksten. FN-sambandet har prøvd å forenkle språket så godt som mulig, men det kan likevel være ord som elevene ikke forstår. Elevene kan for eksempel streke under ord de ikke forstår så kan læreren gå rundt og hjelpe.

Gjennomgang av elevtekst

Tid: 15 minutter

Gå gjennom oppgavene i elevteksten muntlig med elevene. For at alle elevene skal få si noe kan de gå gjennom oppgave 5 med en medelev heller enn å ta det muntlig i plenum.

Tegneserie: En journalist er forsvunnet

Tid: 30 minutter

I denne delen av opplegget kan elevene jobbe sammen to og to. Elevene leser tegneserien. Den avsluttes med et spørsmål: Hvilke rettighetsbrudd har journalisten Frida blitt utsatt for?

Elevene må bruke elevteksten «Menneskerettighetene» og se på oversikten over rettigheter, og finne ut hvilke som er brutt. De kan enten sette et kryss ved de rettighetene som er brutt, eller skrive disse ned i sin egen oversikt. Når elevene har gjort dette går dere gjennom resultatet i felleskap.

Kompetansemål

Kompetansemål etter 7.årstrinn

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap 

Samfunnsfag 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking 

 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn 
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land 
KRLE 

Kjerneelementer: Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon 

 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer 
 • gjøre rede for hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet og religiøse minoriteters situasjon i Norge 


Ressurser

Stikkord

 • elevoppgaver
 • film
 • FN
 • Menneskerettigheter
 • tegneserie
 • undervisningsopplegg
 • Ytringsfrihet

Abonner på nyhetsbrev: