[[suggestion]]
Bildedutstilling - Livet i havet
Bildedutstilling - Livet i havet
One Ocean Expedition/Hanna Thevik
Fag:
Historie, Naturfag, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
UNESCO

Lærerveiledning

  1. Klassen jobber sammen med å få en større forståelse for hva bærekraftig utvikling er, særlig med fokus på bærekraftsmål 13 – Stoppe klimaendringene og bærekraftsmål nr. 14 – Livet i havet.
  2. Elevene forbereder seg på å dra ut i nærmiljøet for å undersøke livet i og rundt vann. Hva forventer de å finne? 
  3. Elevene drar ut i nærmiljøet og tar bilder av livet i og rundt vann, og eventuelle spor av mennesker i og rundt vannet.
  4. Elevene velger ut ett bilde hver som de ønsker å stille ut for andre, gir bildet en tittel og skriver en kort bildetekst der de forklarer sitt valg og kobler bildet til bærekraftig utvikling eller et av bærekraftsmålene.
  5. Klassene lager en utstilling av arbeidet sitt for andre elever, foreldre eller lokalsamfunnet.   
  6. Lærerne deler gjerne resultatet med oss i UNESCOs skolenettverk via mail (se nederst på siden for kontaktinfo) slik at vi kan videreformidle dette til andre aktører, slik som UNESCOs skolenettverk.  

Kontaktinformasjon 

Vil din skole få kontakt med en skole i et annet land i verden? Bli UNESCO-skole! Les om UNESCO og medlemsskoleordninga her.

Har du spørsmål? Ta kontakt gjerne også kontakt med nasjonal koordinator, Gunvor Andresen på sor@fn.no.

Stikkord

  • bærekraftig utvikling
  • havet
  • One Ocean Expedition
  • UNESCO

For spørsmål om bildedutstilling - livet i havet, ta kontakt med

Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest +47 404 12 224
Siri Nikolaisen

Siri Nikolaisen

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 992 37 491

Abonner på nyhetsbrev: