[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Made in Bangladesh
FN-film fra Sør - Made in Bangladesh
Skjermdump fra filmen "Made in Bangladesh", med hovedrolleinnehaverne på fabrikken
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Arbeidsliv, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Arbeid i forkant: 1-2 skoletimer (45-90 min) Innledning og filmvisning: (105 minutter) Etterarbeid: 1-2 skoletimer (45-90 min)
Forberedelser:
Elevene trenger PC med tilgang til internett. PC og projektor til filmvisning.

Om filmen

23 år gamle Shimu jobber på en tekstilfabrikk i byen Dhaka, Bangladesh, og som millioner av andre kvinner i Bangladesh har Shimu lange arbeidsdager, lav betaling og ingen forsikringer mot arbeidsulykker. Derfor vil Shimu stifte en fagforening, noe som skal vise seg å ikke være så lett.

Filmen kom i 2019 og vant Den norske Fredsfilmprisen ved Tromsø Internasjonale Filmsfestival i 2020. Språket er bengali, med norske tekster. 

Filmen berører, engasjerer og inspirerer. Den er et godt utgangspunkt for mange gode samtaler med elever om menneskerettigheter og om prisen andre mennesker betaler for vår velstand. 

Praktisk gjennomføring

FN-sambandet arrangerer filmvisninger på skoler og lokale kinoer over hele landet. Tilbudet gjelder fra 1. oktober 2020 til 30. april 2021.  Før filmen holder vi en kort innledning som gir elevene et bakteppe for handlingen de skal se. I tillegg til filmen er det utarbeidet arbeidsoppgaver og lærerveiledning slik at gjennomføringen for læreren blir enklest mulig. 

Til skoler med særlig lang reisevei tilbyr vi dette også som et digitalt skolebesøk. For mer informasjon om den muligheten, kontakt ditt lokale kontor. Kontaktinformasjon nederst på siden.

Filmvisningen kan også gjøres som en del av et heldagsopplegg om ansvarlig forbruk, arbeidsrettigheter og bærekraftig utvikling. Et slikt heldagsopplegg vil bestå av det samme programmet som skisseres her, men med lengre foredrag og gjennomføring av rollespillet Tekstilfabrikken.

Påmelding og pris

FN-film fra Sør er gratis og tilbys til FN-skoler over hele landet, avhengig av kapasitet. Tilbudet gjelder kun for medlemsskoler . Kontakt ditt lokale kontor for å avtale visning eller lære mer om å bli FN-skole (kontaktinformasjon nederst på siden)

Lærerveiledning Made in Bangladesh

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget som beskrives i denne lærerveiledningen gjennomføres i sin helhet slik at elevene får best mulig utbytte av filmen.

Undervisningsopplegget består av
 • Informasjon om filmen
 • Oppgaver som gjøres i forkant av visning 
 • Filmvisning med innledning av FN-sambandet 
 • Oppgaver til bruk i klasserommet etter filmvisning 

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film og oppgaver vil lære om: 

 • De forente nasjoner (FN) og menneskerettigheter
 • FNs bærekraftsmål
 • Årsakene til fattigdom i verden og ulikheter innad i samfunn
 • Leveforholdene i Bangladesh, en tidligere kolonistat i Sørøst-Asia
 • Fagforeningsarbeid og FNs organisasjon for arbeidslivet, ILO

Ønsker skolen å benytte seg av heldagsopplegget vil elevene også tilegne seg denne kunnskapen gjennom å delta i rollespill. 

Del 1: Før filmvisning

 • Hva: Elevene skal lese temasidene om fattigdom på fn.no, som også inneholder en liten video. Deretter skal de lese landprofilen for Bangladesh, før de besvarer et sett med spørsmål.  
 • Tid: Inntil to skoletimer 
 • Utstyr: Elevene trenger PC med tilgang til internett. Projektor dersom filmen «Hvorfor er det fattigdom» skal vises i fellesskap. 
 • Mål med oppgaven: Elevene skal sitte igjen med en forståelse av hva som er de viktigste årsakene til at noen land er rike og andre er fattige. 
 • Gjennomføring: Øvelsen kan gjennomføres individuelt, i grupper eller i fellesskap med hele klassen. Om hele klassen gjennomgår materialet i fellesskap anbefales det at elevene leser tekstene på forhånd og at tiden i klassen disponeres ved å gjennomgå FNs bærekraftsmål, se video og diskutere spørsmålene. 

Del 2: Filmvisning

 • Hva: En representant fra FN-sambandet kommer til skolen eller kinoen for å holde en kort introduksjon (15 min) om FN, Bangladesh og arbeidslivets rettigheter, før vi viser filmen Made in Bangladesh. 
 • Tid: 15 minutter innledning og 95 minutter filmvisning
 • Utstyr til visning på skolen: PC med internett og projektor. 

Del 3: Undervisningsopplegg etter filmvisning

 • Hva: Fattigdomsbekjempelse og FNs bærekraftsmål. 
 • Tid: To skoletimer. 
 • Utstyr: Elevene trenger PC med tilgang til internett. 
 • Gjennomføring: I denne delen av opplegget skal elevene arbeide med oppgaver. Du velger selv om elevene jobber med oppgavene individuelt, i par eller i grupper. Vi har lagt inn ressurssider der elevene må lete og utforske for å finne svar. Elevene skal også gjøre et dypdykk i eget klesskap, og sammen i klassen skal dere lage en skjematisk oversikt over antall klesplagg som finnes totalt i klassen. Med det som utgangspunkt skal klassen komme fram til en felles tipsplakat for å redusere klesforbruket. Oppgavene knytter filmen Made in Bangladesh opp mot egne forbruksvaner, FNs bærekraftsmål og forståelsen av hva som fører til at noen land er fattige mens andre er rike. 
 • Fordypningsoppgave: Dersom dere har tid og ønsker å bruke mer tid på dette opplegget, er dette en fin oppgave å jobbe med. Vi ønsker at de skal reflektere over hva de har lært og trekke det inn i vårt samfunn og utfordringer vi står overfor. Eventuelt kan elever som blir fort ferdig med de øvrige oppgavene jobbe med denne. Denne oppgaven vil også fungere godt som en vurderingsoppgave. 

Kompetansemål

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling, Demokrati og medborgerskap

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn

 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping

 • utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon
 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

KRLE

Kjerneelementer: Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ressurser til oppgavene

Stikkord

 • Arbeidsliv
 • Bangladesh
 • Fattigdom
 • FNs bærekraftsmål
 • Menneskerettigheter

For spørsmål og bestilling, ta kontakt med ditt lokale kontor:

Ida Berge

Rådgiver 22 86 84 19
Knut Straume

Knut Straume

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark) 38 90 01 25
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Vestland) 459 72 375 / 970 03 087
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631

Malgorzata Tumidajewicz Hauge

Rådgiver (Rogaland) 52 90 07 12

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere

Abonner på nyhetsbrev: