[[suggestion]]
Naturmangfold og ressursbruk – et dilemma?
Naturmangfold og ressursbruk – et dilemma?
Foto: Dominik Vany/Unsplash

Oppgave om FN og bevaring av naturmangfold  

Les temasiden om naturmangfold, se filmen under, og svar på spørsmålene: 

Hvorfor trenger vi naturmangfold
 1. Hva er et økosystem, og hvorfor bør man ta vare på økosystemene? 
 2. Hva er de viktigste årsakene til tap av naturmangfold? 
 3. Hva innebærer bærekraftig utvikling? 
 4. Nevn noen av tiltakene som FNs naturpanel anbefaler for å ta bedre vare på naturmangfoldet i framtida.  
 5. Hva kan du og klassen din gjøre for å beskytte naturen? 

Rollespill: Gruvedrift eller ikke gruvedrift? 

I denne oppgaven skal du tre inn i en rolle i et rollespill, og sette deg inn en persons tanker og perspektiver. Under blir du presentert for en tenkt situasjon der man vurderer å åpne en gruve ved den lille byen Solgløtt som kan sikre store økonomiske verdier, men som samtidig skader naturmangfoldet i området. Hvilke argumenter bør veie tyngst?  

Les det vedlagte invitasjonsbrevet om mulig gruvedrift ved Solgløtt.  

 

Gruppen får utdelt en rolle fra læreren. Hvordan tror dere at rollen deres tenker om saken? Gjør disse oppgavene: 

 1. Tror dere rollen deres er for eller mot å lage en gruve ved Solgløtt? Hvorfor? 
 2. Lag minst tre gode argumenter som denne rollefiguren kan bruke for å fremme sitt synspunkt. 
 3. Skriv et innlegg på 2-3 min der dere fremmer argumentene dere kom fram til i forrige oppgave. Dette innlegget skal dere etterpå holde for klassen. Avtal hvem som skal si hva.  
 4. Om læreren og klassen velger å lage en debatt, kan det være lurt å tenke på hva de andre i rollespillet kommer til å mene om saken. Hva kan dere si for å utfordre dem eller få dem til å endre mening? 

Roller

 • Lokalpolitiker i Solgløtt som er for gruvevirksomhet i området 
 • Lokalpolitiker i Solgløtt som er imot gruvevirksomhet i området  
 • Representant fra gruveselskapet Ressursfinnerne 
 • Representant fra batteriselskapet Elektrisk ladning 
 • Ungdom som er opptatt av klimaet 
 • Ungdom som er opptatt av nærmiljøet og naturmangfoldet  
 • Arbeidsledig person som bor i Solgløtt 

Ressurser

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Siri Nikolaisen

Siri Nikolaisen

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 992 37 491

Abonner på nyhetsbrev: