[[suggestion]]
Nelson Mandela og apartheid
Nelson Mandela og apartheid
Nelson Mandela hever knyttneven mens han taler til FNs Generalforsamling og Spesialkomiteen mot apartheid. Bildet er tatt 22. juni 1990. Foto: UN Photo/Pernaca Sudhakaran
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Menneskerettigheter, UNESCO
Tidsbruk:
3-4 skoletimer (180 min)

Lærerveiledning

Undervisningsopplegget inneholder to læringsaktiviteter. Den ene læringsaktiviteten er en leseoppgave, hvor elevene først skal lese en fagtekst om Nelson Mandela og apartheid og deretter svare på spørsmål knyttet til teksten de har lest. Den andre læringsaktiviteten er en diskusjonsoppgave. For best læringsutbytte anbefaler vi å gjøre begge læringsaktivitetene. 

Av utstyr trenger elevene en PC for å lese fagtekstene på elevsiden, og noe å skrive på og med for å svare på spørsmålene.

Forklaring og gjennomføring

Leseoppgave

Tidsbruk: 2-3 skoletimer (90-135 min).

Start med at elevene leser fagtekstene, og studerer fordypningsinnholdet i faktaboksene og nedtrekksmenyene. Du velger selv lesemetode. Tekstene finner du ved å klikke øverst på siden hvor det står "For elever". 

Når elevene er ferdig med å lese skal de gjøre to oppgavesett på elevsiden under overskriftene "Oppgaver" og "Refleksjonsoppgaver". Også her velger du selv arbeidsmåte, men i "Refleksjonsoppgaver" oppfordrer vi til elevsamarbeid. Vi gjør deg oppmerksom på at det ikke medfølger fasit til elevoppgavene her i lærerveiledningen. Vi anbefaler derfor at du leser igjennom elevoppgavene, og noterer egne stikkordssvar i forkant av undervisningstimen(e).

Diskusjonsoppgave

Tidsbruk: 1 skoletime (45 min).

Etter elevene er ferdige med leseoppgaven følger en todelt og delvis lærerstyrt diskusjonsoppgave:

1) Del klassen inn i tre grupper: svarte, fargede og hvite. La hver av de tre gruppene diskutere sammen innad i i sin gruppe om hvordan de opplever situasjonen i Sør-Afrika tidlig på 80-tallet. Si også til elevene at de skal forberede seg på å presentere sitt syn og sine argumenter høyt for klassen etterpå. Etter at elevene har diskutert innad i sine grupper i ca. 5-10 min, presenterer de tre gruppene sitt syn og sine argumenter høyt for resten av klassen. Når alle tre gruppene har presentert, gir du elevene i oppgave å diskutere høyt i plenum om hvorfor de tre gruppene opplevde situasjonen i Sør-Afrika så ulikt tidlig på 80-tallet.

2) Gjør samme øvelse en gang til med de samme gruppene og gjenta prosessen, men la elevene nå diskutere ut i fra situasjonen i Sør-Afrika i dag. Er gruppenes opplevelser annerledes i dag enn tidlig på 80-tallet? Hvorfor/hvorfor ikke? På hvilke måter?

Tilleggsressurser

  1. 18. juli var Nelson Mandelas fødselsdag. FN bruker dagen til å hedre hans bidrag til fred, forsoning og menneskerettigheter. Les mer om Nelson Mandelas dag her
  2. Utdrag fra fagbok om Nelson Mandela og historien om den sørafrikanske frigjøringskampen
  3. Erklæringen om Nelson Mandelas tiår for fred

Kompetansemål

Kompetansemål etter 10.trinn

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling  

Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping 

  • beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa  
  • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer  
Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Berekraftige samfunn 

  • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst  
KRLE  

Kjerneelementer: Etisk refleksjon  

  • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom  

 For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ida Berge

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 996 31 597

Abonner på nyhetsbrev: