[[suggestion]]
One Ocean og FNs tiår for havforskning
One Ocean og FNs tiår for havforskning
Statsraad Lehmkuhl: Foto Valery Vasilevskiy
Fag:
Naturfag, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
8-10 trinn, VGS
Tema:
Klima og miljø, UNESCO
Tidsbruk:
varierende

Bakgrunn

I august 2021 kastet Statsraad Lehmkuhl loss for jordomseilingen One Ocean Expedition. I løpet av 20 måneder skal skipet seile 55 tusen nautiske mil og besøke 36 havner over hele kloden og fungere som et flytende universitet og opplæringsfartøy.

One Ocean Expedition er en del av FNs havtiår og gjennom forskning og teknologi skal skipet samle inn informasjon om hvordan vi mennesker påvirker havet. Målet er å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om havets viktige rolle for en bærekraftig framtid i et globalt perspektiv. 

Lærerveiledning 

Del 1 - Introduksjon

Første del handler om å bli kjent med One Ocean Expedition og bærekraftmålene. Se lenker til ressurser nederst på siden. 

Del 2 – Utforming av selve oppgaven 

 1. Ut i fra de kompetansemålene du/dere som lærere mener er hensiktsmessige, lager du/dere ett eller to spørsmål som elevene skal svare på. Utfordringen for dere som lærere blir her å finne spørsmål som omfavner alle kompetansemålene. Spørsmålene må være åpne og lettfattelige, slik at elevene lett kan velge tema og vinkling på svaret sitt.  
 2. Etter å ha stilt spørsmålet til elevene, ber du de finne svaret ved å fordype seg i et tema som handler om utfordringer til livet i havet og hvordan havforskning kan hjelpe med dette.   
 3. Etter at elevene har valgt tema, skal de presentere det de finner ut av ved å velge en kommunikasjonsform de liker – det kan være et nyhetsinnslag, video for sosiale medier, plakat, osv..  Det er her viktig at du som lærer hele tiden har kompetansemålene i bakhodet og ser om elevenes valg når disse.
 4. Til sist deler elevene med deg/dere en plan over hvilket tema de har valgt, hvordan de vil presentere svaret sitt og hvordan de vil legge opp tiden til å gjennomføre oppgaven.
   

Videre følger to eksempler fra ulike fag

ENGELSK 10.TRINN Kjerneelement: Kommunikasjon

Kompetansemål: Uttrykke seg med flyt og sammenheng med et variert ordforråd og idiomatiske uttrykk tilpasset formål, mottaker og situasjon, bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte. Tilknyttet kompetansemål bærekraftig utvikling: Innhente og kritisk vurdere informasjon fra ulike engelskspråklige kilder. Uttrykke seg og samhandle lokalt og globalt.

Påstand: Havforskning fører til økt forståelse av livet i havet og hvordan vi kan redde det. Jeg kan som elev gjøre en forskjell ved å fortelle verden om noe av denne forskningen.

SPØRSMÅL DU VIL ELEVENE SKAL SVARE PÅ: Hvorfor bruker vi ressurser på havforskning? Hvordan kan jeg som elev kommunisere til andre hvordan vi mennesker påvirker livet i havet?

eller

NATURFAG 10.TRINN Kjerneelement: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, livet på jorda.

Kompetansemål: Gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap. Gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold. Tilknyttet kompetansemål bærekraftig utvikling: Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt. Kunnskap om sammenhenger i naturen er nødvendig for å forstå hvordan vi mennesker er med på å påvirke den.

Påstand: Havforskning fører til økt forståelse av livet i havet og hvordan vi kan redde det. Jeg kan som elev gjøre en forskjell ved å fortelle verden om noe av denne forskningen.

SPØRSMÅL DU VIL ELEVENE SKAL SVARE PÅ: Hvorfor bruker vi ressurser på havforskning? Hvordan kan jeg som elev kommunisere til andre hvordan vi mennesker påvirker livet i havet?

Del 3 - vurdering 

Underveisvurdering: Halvveis i prosjektet sjekker du inn med elevene at de er på rett spor slik at de holder seg til prosjektplanen og om eventuelle endringer må gjøres. 

Sluttvurdering:  Oppgaven kan vurderes på flere måter:   (Det er viktig at du som lærer på forhånd lager kriterier på ulik grad av måloppnåelse som elevene kan forholde seg til før de starter på oppgaven.)  

 1. Rapport: Elevene lager en rapport som forklarer deres svar på problemstilling og valg av kommunikasjonsform. Det er viktig at de inkluderer hvordan de oppnådde kunnskap og forståelse av bærekraftsmålene, lærte om havforskning og kompetansemålene.    
 2. Fremføring: Elevene fremfører foran klassen – de forklarer da hvordan de jobbet og viser frem resultatet sitt. Tilpass dette til ditt fag og kompetansemålene. Her kan elevene i tillegg vurdere hverandre (gi gjerne eksempler på hvordan de vurderer; 1 positiv kommentar og 1 kommentar til forbedring) anonymt eller i plenum.  
 3. Muntlig vurdering: Elevene viser forståelse, tenkning og refleksjon over bærekraftsmålene, havforskning og kompetansemålene gjennom en samtale med læreren.  

Ressurser

One Ocean Expedition

The One Ocean Expedition 

The One Ocean Expedition bildebank 

The One Ocean Expedition på YouTube

The One Expedition på Facebook @statsraadlehmkuhl

The One Ocean Expedition på Instagram @statsraad_lehmkuhl

Forskningen om bord på skipet 

Les artikler om forskningen her (engelsk)

Videos: Research activities (YouTube)

Om FNs bærekraftsmål 

Bærekraftsmål 4 - God utdanning,

Bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene

Bærekraftsmål 14 - Livet i havet

Bærekraftsmål 17- Samarbeide for å nå målene

 

Flere ressurser

Stikkord

 • ASP-net
 • FNs miljøprogram
 • havforskning
 • One Ocean
 • UNESCO

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest +47 404 12 224

Abonner på nyhetsbrev: