[[suggestion]]
Skriv for fremtiden!
Skriv for fremtiden!
Foto: Austin Schmid/Unsplash
Fag:
Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
8-10 trinn, VGS
Tema:
Demokrati og medborgerskap, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø

Ungdom må være med å forme sin egen fremtid! Klimautvalget 2050 ønsker bidrag fra dagens ungdom, og DU inviteres til å komme med dine egne tanker om hvordan fremtiden kan se ut. Klimautvalget jobber på vegne av regjeringen med å undersøke hvordan Norge kan nå målene sine om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. De stiller seg spørsmål som: Hvilke veivalg må vi ta? Hva blir viktige prioriteringer? Hvordan skal fremtiden se ut? Deres anbefalinger skal brukes av politikerne til å forme utviklingen av Norge.

Skriv en kreativ tekst der du deler dine personlige håp og tanker om det norske samfunnet i 2050. Din tekst kan bli valgt ut til å være med i rapporten til Klimautvalget og bli lest opp på lanseringen i november. Den kan også bli en del av grunnlaget politikere bruker når de skal ta beslutninger for fremtiden!

Formelle krav:
  • Skriv i den kreative sjangeren du ønsker f.eks. dikt, novelle, kåseri, dagbok, tegneserie, lyrikk og lignende
  • Teksten kan være maksimalt to sider lang
  • Velg en passende tittel
  • Skriv på den målformen eller dialekten du ønsker
  • Ungdom mellom 13 og 19 kan sende inn tekster til vurdering
  • Frist for innsending til FN-sambandet: 15.09.23.
  • Send ditt bidrag til ost@fn.no 

Som lærer oppfordres du til å lese igjennom elevenes tekster, og sende inn 2-3 bidrag til ost@fn.no innen 15.september 2023. 

 

Her kan du lese Klimautvalgets leder sine tre huskeregler på vei mot lavutslippssamfunnet.

Ressurser

For spørsmål om skriv for fremtiden!, ta kontakt med

Stian Olsen

Stian Olsen

Regionleder Øst +47 415 26 223

Ida Berge

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 996 31 597

Abonner på nyhetsbrev: