[[suggestion]]
Skriv for fremtiden!
Skriv for fremtiden!
Foto: Austin Schmid/Unsplash

Ungdom må være med å forme sin egen fremtid! Klimautvalget 2050 ønsker bidrag fra dagens ungdom, og DU inviteres til å komme med dine egne tanker om hvordan fremtiden kan se ut. Klimautvalget jobber på vegne av regjeringen med å undersøke hvordan Norge kan nå målene sine om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. De stiller seg spørsmål som: Hvilke veivalg må vi ta? Hva blir viktige prioriteringer? Hvordan skal fremtiden se ut? Deres anbefalinger skal brukes av politikerne til å forme utviklingen av Norge.

Skriv en kreativ tekst der du deler dine personlige håp og tanker om det norske samfunnet i 2050. Din tekst kan bli valgt ut til å være med i rapporten til Klimautvalget og bli lest opp på lanseringen i november. Den kan også bli en del av grunnlaget politikere bruker når de skal ta beslutninger for fremtiden!

Formelle krav:
  • Skriv i den kreative sjangeren du ønsker f.eks. dikt, novelle, kåseri, dagbok, tegneserie, lyrikk og lignende
  • Teksten kan være maksimalt to sider lang
  • Velg en passende tittel
  • Skriv på den målformen eller dialekten du ønsker
  • Ungdom mellom 13 og 19 kan sende inn tekster til vurdering
  • Frist for innsending til FN-sambandet: 15.09.23.
  • Send ditt bidrag til ost@fn.no 

 

Her kan du lese Klimautvalgets leder sine tre huskeregler på vei mot lavutslippssamfunnet.

Ressurser

For spørsmål om skriv for fremtiden!, ta kontakt med

Stian Olsen

Stian Olsen

Regionleder Øst +47 415 26 223

Ida Berge

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 996 31 597

Abonner på nyhetsbrev: