[[suggestion]]
Bærekraftomaten
Bærekraftomaten
Ill: Verdens viktigste mål

1. Gjennomføring 

 

a) Ta testen på www.verdensviktigstemål.no  

b) Arbeid med "ditt bærekraftsmål": Hvorfor er dette et bærekraftsmål? Hva er verdens utfordringer på dette området? Hva er Norges utfordringer?  
 
Skriv ned det du finner ut om dette. Bruk kilder som for eksempel: 

FN-sambandets temaside om FNs bærekraftsmål

Statistisk sentralbyrå sine sider om norske bærekraftsmål

Utvalgte statistikker som viser globale forhold, FN-sambandet

FNs egne sider om målene (engelsk)

c) Notèr i et tankekart:  
Hva kan gjøres med utfordringen(e) knyttet til ditt bærekraftsmål ? Hvem jobber for det i Norge? Hvilke tiltak finnes i tillegg til de som dukker opp i testen?  

Bruk kilder som for eksempel:  

Framtiden i våre hender sin grønne guide 

Forum for miljø og utvikling sine sider om bærekraftsmålene

Regjeringen sine sider om bærekraftsmålene

Global Compact sine sider om bærekraftsmålene

d) Ta utgangspunkt i bærekraftsmålet du fikk, og det du fant ut i oppgave 1b og 1c. Du skal nå skrive et debattinnlegg med overskriften “Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt”. Innlegget ditt kan inneholde følgende punkter: 

  • Hva tror du kommer til å bli mest utfordrende med å nå ditt bærekraftsmål? Både på din skole, i Norge og i verden. Gi eksempler og begrunn tankene dine. 
  • Tror du det blir lett å nå bærekraftsmålet? Hvorfor/hvorfor ikke? 
  • Kommer det til å bli like utfordrende for alle land i verden å nå dette målet? Hvorfor/hvorfor ikke?  
  • I hvilke land vil det bli lettest å nå dette målet? Gi eksempler og begrunn. 
  • Hva kan du gjøre i din hverdag for at Norge skal nå ditt bærekraftsmål? 

2. Gruppearbeid 

a) Gå sammen 2-3 elever. Presenter for de andre det viktigste du fant ut i oppgave 1.  

b) Dere skal lage en presentasjon med tittelen "Alt henger sammen med alt".

Hvordan henger deres 2-3 bærekraftsmål sammen? Bruk for eksempel kildene fra oppgave 1. Velg format på presentasjonen selv (for eksempel video, digital presentasjon, rollespill, illustrasjon, sang). 

3. Presentasjon

Gruppene presenterer oppgave 2b for resten av klassen.  

Stikkord

  • FNs bærekraftsmål
  • spørreskjema
  • undervisningsopplegg

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver Øst 22 86 84 07

Abonner på nyhetsbrev: